A lakoss�gi piacon er�s�t a nevet v�lt� HVB

2007.01.23. 12:06

A magyarorsz�gi HVB Bank �j meghat�roz� tulajdonosa, az olasz UniCredit Bank j�val nagyobb figyelmet ford�t a lakoss�gi �zlet�gra, mint a p�nzint�zet kor�bbi f� tulajdonosai - mondta Patai Mih�ly, a bank vez�rigazgat�ja, keddi sajt�t�j�koztat�j�n. A vez�rigazgat� err�l annak kapcs�n besz�lt, hogy hamarosan nevet v�lt az �ltala ir�ny�tott p�nzint�zet.

Febru�r elsej�t�l UniCredit Bank n�ven m�k�dik tov�bb a magyarorsz�gi HVB Bank - jelentette be kedden Patai Mih�ly, a p�nzint�zet vez�rigazgat�ja. A n�vv�lt�s a hetven�t fi�k �s a k�t k�zponti �p�let arculat�nak �s a bank log�j�nak megv�ltoztat�s�val is egy�tt j�r. Az �talak�t�s a napokban m�r megkezd�d�tt, �s febru�r k�zep�ig befejez�dik a vez�rigazgat� szerint.

Patai Mih�ly elmondta: egy �ven bel�l az �j n�vnek ugyan�gy 9-11 sz�zal�kos ismerts�g�v� kell v�lnia, mint a jelenlegi HVB m�rkan�v, ut�na pedig m�g ismertebbnek kell lennie, ugyanis ez a n�vismerts�g nem megfelel� m�rt�k�.

A vez�rigazgat� arr�l is besz�lt, hogy 2008 v�g�re a banknak 7 sz�zal�kosra kell n�velnie 2006 v�g�n el�rt 6 sz�zal�kos piaci r�szesed�s�t. Azt is megtudtuk, hogy ez a n�veked�s nem lesz elegend�, hogy a bank a p�nzint�zetek rangsor�ban a hetedik helyr�l el�bbre ker�lj�n.

Szerinte jobb helyez�st csak tov�bbi f�zi�k �s felv�s�rl�sok �tj�n �rhet el ennyi id� alatt a p�nzint�zet. Patai Mih�ly ugyanis �gy v�li, hogy az eur�pai bankok k�z�tti �sszeolvad�sok sora tov�bb folytat�dik annak �rdek�ben, hogy glob�lis szinten kiszolg�lhass�k �gyfeleiket.

A vez�rigazgat� azt is elmondta, hogy a magyarorsz�gi HVB Bank a UniCredit-HVB-BankAustria-Creditanstalt csoport b�csi k�zpontj�nak ir�ny�t�sa al� tartozik, a t�bbi kelet-eur�pai orsz�g le�nybankj�hoz hasonl�an. Ez al�l egyed�l a lengyel le�nybank a kiv�tel, amely egy politikai egyezs�g eredm�nyek�ppen k�zvetlen�l az olaszorsz�gi anyabank ir�ny�t�sa al� tartozik.

A lengyel hat�s�gok ugyanis csak azzal a felt�tellel enged�lyezt�k a bankcsoport k�t ottani le�nyv�llalat�nak egyes�t�s�t, hogy az egyes�lt bank nem lesz nagyobb az �llami t�bbs�gi tulajdonban l�v� Bank Peka�n�l, �s k�zvetlen�l az olasz anyabank al� tartozik.

Patay Mih�ly a sajt�t�j�koztat�n �gy v�lekedett, hogy a magyar gazdas�g n�veked�si temp�j�nak lassul�sa ellen�re a magyar bankpiac fejl�d�se id�n 10 sz�zal�k feletti lesz, �s a lakoss�gi piacon er�s�dik a p�nzint�zetek versenye, valamint cs�kken azok j�vedelemtermel� k�pess�ge.

Giczi J�zsef

KAPCSOLÓDÓ CIKK