A n�gy legnagyobb kereskedelmi bank kezeli a rom�n bankrendszer eszk�z�rt�k�nek t�bb mint 55 sz�zal�k�t a 2007. janu�r 1-i �ll�s szerint - �llap�tja meg a rom�n jegybank jelent�se.

A lista els� hely�n a Romanian Commercial Bank �ll 26,2 sz�zal�kos eszk�zk�szlet-ar�nnyal (45,05 milli�rd lej), a m�sodikon pedig a BRD-Groupe Societe Generale 16,3 sz�zal�kkal, (28,02 milli�rd lej). A Raiffeisen Bank 8 sz�zal�kos r�szesed�ssel (13,82 milli�rd lej) a harmadik, a HVB-Unicredit pedig 6,8 sz�zal�kkal a negyedik helyen �ll.

K�t sz�zal�kn�l kisebb r�szesed�ssel rendelkezik az OTP Bank (1,5 sz�zal�k), a Citibank �s a Finansbank (1,4-1,4 sz�zal�k). A legkisebb r�szesed�ssel - 0,1 sz�zal�k - a Porsche Bank (199,5 milli� lej) �s a CR Firenze Bank (255 milli� lej) rendelkezik.

A rom�n bankrendszer nett� eszk�zk�szlete 172,202 milli�rd lej (50,92 milli�rd eur�) volt 2007. janu�r 1-�n. Ebb�l 142,511 milli�rd lej volt t�bbs�gi k�lf�ldi tulajdon� kereskedelmi bankok kezel�s�ben. A jegybank 3,3817 eur�/lej �rfolyamon k�sz�tette a kimutat�st.