P�nzv�lt�kartell m�k�d�tt a V�ci utc�ban

2007.01.31. 13:26

A Gazdas�gi Versenyhivatal p�nzb�ntet�st szabott ki k�t valutav�lt� c�gre, mert �sszehangolt�k �rfolyamaikat. Nyolc m�sik c�gr�l viszont nem tudta ugyanezt bizony�tani a hat�s�g.

A Gazdas�gi Versenyhivatal (GVH) Versenytan�csa janu�r 25-�n tartott t�rgyal�s�n meg�llap�totta, hogy a Northline Kft., valamint az And Now Kft. versenyt torz�t� m�don �sszehangolt�k piaci tev�kenys�g�ket.

A k�t v�llalkoz�s rendszeresen egyeztetett egym�ssal, �s Budapesten a V�ci utca k�rny�ki p�nzv�lt� �zleteikben hasonl� valuta�rfolyamokat alkalmaztak. A jogs�rt�s miatt a Northline Kft. 3,6 milli� forintos, az And Now Kft. pedig 1 milli� forintos b�rs�g megfizet�s�re k�teles.

A Gazdas�gi Versenyhivatal m�g 2005 j�lius�ban hivatalb�l ind�tott versenyfel�gyeleti elj�r�st az Exclusive Change Kft., az Exclusive Best Change Kft., az Exclusive West Change Kft., az Exclusive Pannon Change Kft., az Exclusive Special Change Kft., az Exclusive Extreme Change Kft., az And Now Kft., a Corner-Trade Kft., a Northline Kft., valamint a Good Change Kft. nev�, valutav�lt�ssal foglalkoz� v�llalkoz�sokkal szemben.

A versenyhat�s�g azt szerette volna felt�rni, hogy a t�z t�rsas�g k�pvisel�i egyeztetik-e a valutav�teli �s -elad�si �rfolyamokat, amelyeket azt�n az �ltaluk m�k�dtetett valutav�lt�k ter�letenk�nt egys�gesen alkalmaznak is. A GVH kartellcsoportja el�zetes �rtes�t�s n�lk�li helysz�ni szeml�t tartott az Exclusive Change Kft-n�l, az And Now Kft-n�l �s a Northline Kft-n�l.

A beszerzett bizony�t�kokb�l, p�ld�ul valuta�rfolyamokat tartalmaz� faxb�l, valamint a h�v�slist�kb�l az volt meg�llap�that�, hogy a Northline Kft.�s az And Now Kft. �veken �t rendszeresen egyeztette egym�ssal a valuta�rfolyamokat. A GVH szak�rt�i �ltal v�gzett elemz�sekb�l is az der�lt ki, hogy a k�t v�llalkoz�s a budapesti V�ci utcai p�nzv�lt� helyein hossz� id� �ta nagyon hasonl� �raz�st alkalmaz.

A GVH d�nt�se azt jelzi, hogy m�g nyilv�nos adatok vagy inform�ci�k v�llalkoz�sok k�z�tti k�zvetlen �s rendszeres cser�je is a versenyjogba �tk�zhet.

A t�bbi elj�r�s al� vonttal szemben a GVH elegend� bizony�t�k hi�ny�ban az elj�r�st megsz�ntette. A vizsg�lat teh�t lez�rult, de a versenyhivatal a j�v�ben is kiemelt figyelemmel k�s�ri a valutav�lt�ssal foglalkoz� v�llalkoz�sok tev�kenys�g�t.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK