Kedvez� v�lem�nyek Simor jel�l�s�r�l

2007.02.19. 13:34

Az els�, m�lt h�t v�gi londoni elemz�i v�lem�nyekhez hasonl�an kedvez� �rt�kel�st adott h�tf�i t�rs�gi elemz�s�ben Simor Andr�s MNB-eln�ki jel�l�s�r�l a Goldman Sachs, amely szerint az �j jegybanki vezet� alatt jobb lesz az MNB �s a korm�ny viszonya, mint el�dje idej�n.

A glob�lis p�nz�gyi szolg�ltat� csoport napi eur�pai felt�rekv� piaci visszatekint�seinek h�tf�i kiad�sa szerint Simor Andr�s jel�l�se j� h�r, egyr�szt az�rt, mert "j� jel�ltr�l" van sz�, m�sr�szt az�rt, mert kiv�laszt�sa jelzi, hogy Gyurcs�ny Ferenc minisztereln�k helyzete "tov�bbra is er�s".

Az elemz�s szerint a h�z �gy tudja, hogy Simor a korm�nyf� "szem�lyes p�rtoltja", jel�l�se �gy azt jelzi, hogy Gyurcs�ny alkupoz�ci�ja az "ut�bbi id�k meging�sai ellen�re" mind az MSZP-n bel�l, mind az SZDSZ-szel v�ltozatlanul er�teljes. J�llehet Simor nem makrok�zgazd�sz, szakmai �n�letrajza azonban "figyelemre m�lt�", emellett a jel�lt megbecs�lts�gnek �rvend, �s el�g hossz� ideje jelen van a p�nz�gyi szektorban ahhoz, hogy a "fontos �gyekre" tudjon koncentr�lni az MNB �l�n.

A GS szerint Simor p�nz�gypolitikai alap�ll�s�t neh�z a "galamb" vagy a "h�ja" kateg�ri�k alapj�n meghat�rozni, mivel pragmatikus szem�lyis�gr�l van sz�. Nyilv�nval� azonban, hogy igyekszik majd er�s�teni az MNB infl�ci�ellenes fell�p�s�nek hiteless�g�t, �s ebben az �rtelemben "�vatos h�j�nak" lesz majd tekinthet�. Simor Andr�s nem p�rtolja a devizapiaci intervenci�t - hacsak az nem abszol�t sz�ks�ges -, �s a h�z azt v�rja, hogy a jel�lt nagy hangs�lyt fektet majd a piaci kommunik�ci�ra �s a kisz�m�that� p�nz�gypolitik�ra.

Az elemz�s szerint a h�z fenntartja azt az el�rejelz�s�t, hogy az MNB m�g egy kamatemel�st v�grehajt, jelezve, hogy ellen�rz�se alatt tartja az infl�ci�t. A Goldman Sachs arra is sz�m�t, hogy Simor Andr�s kinevez�s�vel az MNB �s a korm�ny jobb viszonyt �pol majd, mint az el�d idej�n. Ez ut�bbit a jel�l�s p�nteki bejelent�se ut�n k�rdezett m�s londoni elemz�k is val�sz�n�s�tett�k. Dwyfor Evans, a Bank of America (BoA) londoni befektet�si csoportj�nak eur�pai felt�rekv� piaci strat�gi��rt felel�s aleln�ke k�z�lte: Simor nyilv�nval�an j�val kev�sb� fogja kritiz�lni a korm�ny gazdas�gpolitik�j�t, mint J�rai Zsigmond jelenlegi eln�k, �gy a korm�ny �s az MNB k�z�tti, "gyakran cs�p�s" viszony "valamelyest enyh�lhet".

A jel�l�s napj�n k�rdezett londoni elemz�k is kiemelt�k Simor szakmai kvalit�sait. Raffaella Tenconi, a Dresdner Kleinwort befektet�si csoport londoni Magyarorsz�g-elemz�je a bejelent�s ut�n azt mondta: a jel�ltnek j� a szakmai h�ttere, vannak piaci tapasztalatai, �s "viszonylag f�ggetlen a politik�t�l". Tenconi szerint ezek a tulajdons�gok "jelenleg nagyon fontosak ... mivel Magyarorsz�g szempontj�b�l a legrosszabb egy nem megfelel� k�pes�t�s� vagy egy politikailag elk�telezett jel�lt lett volna".

Az eln�kv�lt�st�l v�rhat� p�nz�gypolitikai ir�nym�dosul�sr�l m�r elt�rtek a v�lem�nyek. Arra a k�rd�sre, hogy az MNB monet�ris alap�ll�sa Simor Andr�s jel�l�s�vel v�rhat�an "galamb" vagy "h�ja" ir�nyban mozdul-e, a londoni Dresdner-r�szleg szak�rt�je azt mondta: J�rai Zsigmond jelenlegi eln�k "nagyon er�sen h�ja volt", ezzel egy�tt nem lenne azonban helyes arra sz�m�tani, hogy a monet�ris tan�cs eg�sze "galamb ir�nyban mozdul el ... kev�sb� lesz h�ja, de tov�bbra is az �rstabilit�sra koncentr�l majd". Evans is kiemelte, hogy J�rai Zsigmonddal "a h�j�k egyik kulcsfigur�ja" t�vozik. A Bank of America vezet� londoni szak�rt�je hozz�tette ugyanakkor: j�liusban Adamecz P�ter �s Auth Henrik is megy, �s mivel Simor Andr�s jel�lhet k�t �j monet�ris tan�csi tagot, a jelenlegin�l "j�val ink�bb galamb monet�ris tan�csra van kil�t�s" 2007 m�sodik fel�t�l.

A legut�bbi MT-�l�s jegyz�k�nyve szerint m�r most sem volt meg a kell� t�mogat�s a kamatemel�shez, �s miut�n Simor m�rciust�l bel�p, "az �tmeneti infl�ci�s kiugr�s ellen�re" j� es�llyel h�napokig nem fog v�ltozni az alapkamat, a m�sodik f�l�vben pedig folyamatos cs�kken�snek indul - j�solta a BoA londoni r�szleg�nek aleln�ke.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK