J�v�re 3,4 sz�zal�kos infl�ci�t v�r a jegybank

2007.02.26. 14:00

V�ltozatlanul 8 sz�zal�kon hagyta az alapkamatot h�tf�i �l�s�n a Magyar Nemzeti Bank Monet�ris Tan�csa. A d�nt�s megegyezett az elemz�k v�rakoz�s�val. A test�let �l�s�n Szap�ry Gy�rgy mand�tuma lej�rta miatt m�r nem vett r�szt, J�rai Zsigmond eln�k pedig utols� alkalommal vezette a tan�cskoz�st.

A 12 tag�ra sz�k�lt monet�ris tan�cs t�bbs�ge a 8 sz�zal�kos alapkamat tart�sa mellett voksolt, a kisebbs�g 25 b�zispontos emel�st javasolt - mondta J�rai Zsigmond, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) eln�ke a test�let �l�s�t k�vet� sajt�t�j�koztat�n.

A monet�ris� tan�cs szerint j�v�re az infl�ci� jelent�sen lassulhat a nagyon visszafogott bels� kereslet �s a laza munkapiaci felt�telek miatt. A tan�cs a magasabb infl�ci� ir�ny�ba mutat�, legfontosabb kock�zatnak az �r- �s b�rv�rakoz�sok emelked�s�t tekinti. A belf�ldi kereslet lassul�s�nak infl�ci�ra gyakorolt hat�sa tov�bbi bizonytalans�g forr�s, ami az alacsonyabb infl�ci� ir�ny�ba mutat.

A�test�let a j�v�ben is kit�ntetett figyelmet szentel az infl�ci�s kock�zatoknak, �s e szempontb�l kulcsfontoss�g�nak tekinti a b�rek alakul�s�t. A tan�cs arra t�rekszik, hogy a k�vetkez� h�napok magas infl�ci�ja csak �tmeneti legyen, ne �p�lj�n be az infl�ci�s v�rakoz�sokba.

J�rai Zsigmond lek�sz�n� jegybankelm�k az elm�lt hat �vet �gy �rt�kelte, hogy "egy �v munka �s �t �v harc" volt. Szerinte ugyanis az Orb�n-korm�ny tev�kenys�g�t k�vet�en a Medgyessy-Gyurcs�ny-korm�ny id�szak�t a folyamatos "harcok" jellemezt�k, ami az infl�ci� alacsony szintj��rt, az er�s forint�rt, a jegybank f�ggetlens�g��rt, illetve a k�lts�gvet�s helyzet�nek rendez�s��rt foly� jegybanki k�zdelmet jelentette.

Az MNB t�voz� eln�ke kritik�val illette azt, hogy a korai, 2001-es jegybankt�rv�nyt bevezet�se �ta hatszor m�dos�tott�k �s jelent�s kock�zatnak min�s�tette, hogy m�g 2001-ben a monet�ris tan�cs �t bels� �s n�gy k�ls� tagb�l �llt, most k�t bels� �s kilenc k�ls� tagja van. J�rai Zsigmond hangoztatta azon v�lem�ny�t is, hogy a fel�gyel� bizotts�g szerinte teljesen feleslegesen m�k�dik �s sz�mos �rtelmetlen szab�lyt is bevontak a jegybankt�rv�nybe.

A lek�sz�n� jegybankeln�k szerint legk�s�bb az eur� bevezet�sekor aj�nlatos lenne a jegybankot �sszevonni a p�nz�gyi fel�gyelettel A t�voz� eln�k felh�vta a figyelmet arra is, hogy a nemzeti bank fel�gyel� bizotts�g�t feleslegesnek tartja.

A kamatd�nt�ssel p�rhuzamosan a Magyar Nemzeti Bank nyilv�noss�gra hozta febru�ri infl�ci�s jelent�s�t, ami az int�zm�ny elemz�inek legfrissebb el�rejelz�se. A progn�zis k�sz�t�i az id�nre is �s j�v�re is sokkal alacsonyabb infl�ci�t jeleznek el�re ahhoz k�pest, hogy J�rai Zsigmond lek�sz�n� jegybankeln�k nem r�g m�g 10 sz�zal�k k�r�li�fogyaszt�i �remel�st�j�solt.

A jegybank szakemberi az idei �vben �tlagosan 7,4, j�v�re pedig 3,4 sz�zal�kos infl�ci�ra sz�m�tanak. Novemberben m�g enn�l j�val magasabb dr�gul�si �temet v�rtak. Akkor m�g az idei �vre 6,9, j�v�re pedig 4,1 sz�zal�kos �tlagos fogyaszt�i �remelked�sre sz�m�tottak. Az infl�ci�s jelent�s szerint ugyanis a k�lts�gvet�si int�zked�sek �rn�vel� hat�s�nak kifut�s�t k�vet�en a belf�ldi kereslet cs�kken�se �s a laza munkapiac el�seg�ti az infl�ci� m�rs�kl�d�s�t.

Előző
Következő

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK