A Mol� a TVK t�bb mint h�romnegyede

2007.02.28. 9:00

A Mol Nyrt. 7 666 850 darab, a TVK alapt�k�j�nek 31,56 sz�zal�k�t megtestes�t� TVK r�szv�nyt v�s�rolt febru�r 27-�n - k�z�lte a Mol a Budapesti �rt�kt�zsde honlapj�n.

A tranzakci�t k�vet�en a Mol befoly�sa a TVK-ban 76,11 sz�zal�kra n�tt, m�g a szint�n Mol-le�ny Slovnaft befoly�sa v�ltozatlanul 8,06 sz�zal�k maradt. Ennek megfelel�en a Mol k�zvetlen �s k�zvetett befoly�sa a TVK-ban, �sszess�g�ben 84,17 sz�zal�kra n�tt.

A VCP Capital Partners Unternehmensberatungs AG k�zlem�nyben jelentette be, hogy le�nyv�llalat�n, a CE Oil & Gas AG-n kereszt�l a TVK-ban megl�v� teljes, 31,56 sz�zal�kos r�szesed�s�t �rt�kes�tette a Brit Virgin-szigeteki bejegyz�s� Mayfair Investcorp Ltd. r�sz�re. A meg�llapod�s �rtelm�ben a VCP a TVK-ban megl�v� 7 666 850 darab t�rzsr�szv�ny�nek tulajdonjog�t �truh�zta a Mayfairre. A szerz�d�s teljes�t�s�vel a VCP befoly�sa a TVK-ban 0 sz�zal�kra cs�kkent.

A VCP 2000-ben szerzett 15,99 sz�zal�kos r�szesed�st a TVK-ban, amelyet 2004-ben tov�bbi 15,4 sz�zal�kkal n�velt meg. A jelenlegi kedvez� piaci felt�telek �s az el�ny�s �zleti k�rnyezet hat�s�ra a VCP most �gy d�nt�tt, hogy a TVK-ban megl�v� teljes r�szesed�s�t �rt�kes�ti.

A VCP m�r j� ideje m�rlegelte, hogy �rt�kes�ti a TVK-ban megl�v� r�szesed�s�t, ez�rt megvizsg�lt minden sz�ba j�het� opci�t, t�bbek k�z�tt a BorsodChem 2004-ben lebonyol�tott sikeres t�zsdei �rt�kes�t�s�nek mint�j�ra a t�zsdei �rt�kes�t�s lehet�s�g�t is. A jelenlegi k�r�lm�nyek k�z�tt azonban a k�zvetlen �rt�kes�t�s mellett kellett d�ntenie - �rja a t�rsas�g k�zlem�ny�ben. A VCP az elm�lt h�napokban sz�mos lehets�ges befektet�vel egyeztetett a TVK-ban megl�v� r�szesed�se megv�s�rl�s�r�l, majd a legjobb v�teli aj�nlatot fogadta el.

A r�szv�nycsomag �rt�kes�t�s�vel kapcsolatban Heinrich Pecina, a VCP vezet� partnere elmondta: "Nagyon el�gedettek vagyunk a tranzakci� eredm�ny�vel. Ugyanakkor tov�bbra is folyamatosan vizsg�ljuk az �j befektet�si lehet�s�geket Magyarorsz�gon �s k�z�p-kelet-eur�pai r�gi�ban, amely ir�nt a VCP a j�v�ben is elk�telezett marad."

KAPCSOLÓDÓ CIKK