A monet�ris tan�cs j�niusban vagy j�liusban cs�kkenti el�sz�r a jegybanki alapkamatot, amit tov�bbi kis l�p�sek k�vetnek az Ecostat Korm�nyzati Gazdas�g- �s T�rsadalomstrat�giai Kutat� Int�zet szerint.

Az int�zet szerint az ir�nyad� kamat az id�n m�r nem emelkedik tov�bb, �s a ny�r k�zep�ig, j�liusig 7,75 sz�zal�kra cs�kken.

El�rejelz�s�k szerint a kiskereskedelmi forgalom volumene 2007 j�lius�ban 3,3 sz�zal�kkal haladja meg az egy �vvel kor�bbi szintet. Ebben a h�napban az ipari termel�s 8,5 sz�zal�kkal b�v�l az egy �vvel kor�bbihoz k�pest, a belf�ldi �rt�kes�t�s 2,6 sz�zal�kos, illetve az export �rt�kes�t�s 13 sz�zal�kos b�v�l�se mellett - �ll a progn�zisban.

A k�lts�gvet�sben a kutat�k �ves szinten 5 sz�zal�kos, a versenyszf�r�ban pedig 6,7 sz�zal�kos keresetemelked�sre sz�m�tanak j�liusban. Ugyanebben az id�szakban a nemzetgazdas�g eg�sz�ben a brutt� �tlagkereset 6,2 sz�zal�kkal n�het - f�zik hozz�.