Nem v�rhat� forintot �r� t�mad�s a h�tv�g�n

2007.03.14. 9:10

Nem sz�m�tanak a forint �rfolyam�t �rdemben befoly�sol� t�mad�sra p�nz�gyi elemz�k a h�tv�g�n. Szerint�k ugyanis egy ilyen spekul�ci� nagy kock�zattal �s kicsi nyer�si es�llyel j�r a devizapiaci szerepl�k sz�m�ra. A t�kepiaci befektet�k kock�zatv�llal� k�szs�g�nek h�tk�zepi cs�kken�se miatt m�g val�sz�n�tlenebbb� v�lt egy ilyen t�mad�s megval�sul�sa.

A n�gy napig tart� hossz� h�tv�g�n a magyarorsz�gi bankok passzivit�sa miatt nagyobb az es�lye egy a forint �rfolyam�t befoly�sol� devizapiaci t�mad�snak. Az [origo] �ltal megk�rdezett p�nz�gyi elemz�k azonban �gy v�lik, egy ilyen t�mad�snak ink�bb csak elvi es�lye van.

Kev�s az es�lye egy a forint �rfolyam�t befoly�sol� t�mad�snak az el�tt�nk �ll� hossz� h�tv�g�n - mondta az [origo]-nak Barcza Gy�rgy, az ING Bank vezet� elemz�je. Szerinte sem a forint er�s�t�s�vel, sem gyeng�t�s�vel nem �rdemes pr�b�lkozniuk a spekul�nsoknak.

A forint gyeng�t�s�re m�g jelent�s �sszeggel sem �rdemes k�s�rletet tenni a szak�rt� szerint, annak egy�ltal�n nincs gazdas�gi alapja. Az �llamh�ztart�si hi�ny cs�kken�se ugyanis hossz� t�von er�s�ti a forintot, ami ellen az elemz� szerint nem �rdemes r�vid t�von sem spekul�lni.

A forint er�s�t�s�vel pedig keveset lehet nyerni �s sokat vesz�teni, mert az eur�-forint kereszt�rfolyam most messze van az �rfolyams�v sz�l�t�l.

K�t �vvel ezel�tt, 2005 m�rcius�ban -�amikor a forint �rfolyama sokkal k�zelebb volt az �rfolyams�v sz�l�hez -�is eredm�nytelen�l pr�b�lkoztak a spekul�nsok r�k�nyszer�teni a korm�nyt �s a jegybankot az �rfolyams�v felad�s�ra, tavaly ilyenkor pedig m�r meg sem pr�b�lkoztak vele - eml�keztet az elemz�.

Mivel most m�g kisebb az es�ly�k a sikerre �s m�g nagyobb �sszegeket vesz�thetnek, ez�rt a szak�rt� szerint id�n sem k�s�rleteznek ezzel a piaci szerepl�k.

Teljesen m�s most a devizapiaci helyzet, mint k�t �vvel ezel�tt volt - v�li T�r�k Zolt�n, a Raiffeisen Bank vezet� elemz�je. Akkor 241,5 forint k�r�l volt az eur� �rfolyama, ami nagyon k�zel volt az �rfolyams�v sz�l�hez. Ez lehet�v� tette, hogy a piaci szerepl�k forintv�s�rl�saikkal az �rfolyams�v eltol�s�ra vagy megsz�ntet�s�re spekul�ljanak.

Most viszont sokkal t�volabb van az eur� �rfolyama a s�v sz�l�t�l, �s a piaci szerepl�k kock�zatvisel�si kedv�nek cs�kken�se miatt a r�gi� valut�i gyeng�lnek. Ez�rt nagyobb az es�lye az �rfolyam s�vsz�lt�l val� t�volod�snak, mint k�zeled�s�nek.

M�s t�nyez�k befoly�solj�k a piaci szerepl�k hangulat�t ezen a h�tv�g�n - �ll�tja Nyeste Orsolya, az Erste Bank makrogazdas�gi elemz�je. Szerinte a devizapiac szerepl�inek tev�kenys�g�t a sv�jci jegybank cs�t�rt�ki kamatd�nt�se �s az Amerikai Egyes�lt �llamok frissen megjelen� infl�ci�s mutat�i hat�rozz�k majd meg. Az Erste Bank szak�rt�je egy�bk�nt is �gy v�li, hogy a forint �rfolyam�t a glob�lis t�nyez�k ink�bb befoly�solj�k, mint a hazaiak.

Szerd�n a felt�rekv� piaci valut�kkal egy�tt gyeng�lt a forint a bankk�zi devizapiacon, az eur�t f�l n�gy k�r�l 251,70/90 forinton jegyezt�k. A devizapiacok vil�gszerte idegesek voltak, nagy �rfolyam-ingadoz�sok jellemezt�k a keresked�st, s ez al�l a forint sem tudta kivonni mag�t. Az eur�t kora reggel 253,13 forinton, 14 �ra k�r�l 251,10 forinton jegyezt�k, a forgalom nagy volt a keresked�k szerint.

Előző
  • 1
  • 2
Következő

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK