V�ltoz�sok az MTelekom vezet�s�ben

2007.03.22. 14:36

Somorjai �v�t nevezi ki a Magyar Telekom igazgat�s�ga az emberi er�forr�s vez�rigazgat�-helyettes�v� 2007. �prilis 1-j�vel, dr. P�sztory Tam�s t�voz�s�t k�vet�en. D�nt�s sz�letett arr�l is, hogy �j, az informatik��rt felel�s vez�rigazgat�-helyettesi poz�ci�t hoznak l�tre a v�llalatn�l.

Somorjai �va 41 �ves, a Kereskedelmi �s Vend�gl�t�ipari F�iskol�n szerzett diplom�t. 1989-t�l a Magyar Hitelbank nemzetk�zi igazgat�s�g�n, majd 1991 �s 1994 k�z�tt egy ingatlanbefektet� c�g adminisztr�ci�s �s p�nz�gyi vezet�jek�nt dolgozott az ausztr�liai Melbourne-ben. Hazat�r�se ut�n a Pepsi-Cola Hungaryn�l helyezkedett el. 1996-t�l a c�g k�z�p-eur�pai �zleti r�szleg�nek hum�n er�forr�s ter�let�n dolgozott k�l�nf�le vezet�i munkak�r�kben. 1999-t�l a nemzetk�zi szervezet- �s k�pess�gfejleszt�si ter�let, majd 2000-t�l a magyarorsz�gi c�g HR-igazgat�j�v� nevezt�k ki.

2001 okt�ber�t�l dolgozik a Magyar Telekomn�l. 2002-t�l a csoport emberi er�forr�s �gazat igazgat�ja. R�szt vett a v�llalatcsoport HR-strat�gi�j�nak kidolgoz�s�ban, a nemzetk�zi �s belf�ldi akviz�ci� szem�lyzeti t�mogat�s�ban, a v�llalat�talak�t�si �s -fejleszt�si program menedzsel�s�ben.

Somorjai �va kinevez�se kapcs�n elmondta: "Az el�z� �vekben fel�p�tett professzion�lis �s komplex hum�ner�forr�s-munka megtart�s�ra �s tov�bbi fejleszt�s�re t�rekszem. �zleti partnerk�nt c�lom a c�gcsoport m�k�d�si kiv�l�s�g�nak meg�rz�se a magas k�pzetts�g� �s �rt�kes szakemberek fejleszt�s�vel, a leghat�konyabb juttat�si form�k alkalmaz�s�val, a munkat�rsi el�gedetts�g n�vel�s�vel. Tov�bbra is k�lcs�n�s partners�gben k�v�nok dolgozni az �rdekk�pviseletekkel. Munk�mban az egym�s ir�nti �szintes�g, ny�lts�g �s tisztelet ezent�l is alap�rt�k."

(Az [origo] kiad�ja a T-Online Magyarorsz�g, amely a Magyar Telekom csoport tagja.)

KAPCSOLÓDÓ CIKK