Egyes p�nzv�lt�kn�l alig, m�sokn�l egy�ltal�n nem lehetett eur�t v�s�rolni p�ntek d�l k�rny�k�n. A p�nzv�lt�k azt �g�rik, j�v� h�ten m�r ak�r nagyobb �sszegeket is lehet majd n�luk v�s�rolni.

A p�nzv�lt�kn�l tapasztalhat� eur�hi�ny a forint er�s�d�se �s az eur� �rfolyam�nak az ut�bbi h�ten t�rt�nt cs�kken�s�nek k�vetkezm�nye. Az eur� �rfolyama ugyanis a h�ten 250 forint k�zel�b�l 245 forint k�rny�k�re cs�kkent. Ennek hat�s�ra sokan d�nt�ttek �gy, hogy�m�r most megveszik a ny�ri utaz�sukhoz sz�ks�ges valut�t.

A Goodchange-n�l p�ld�ul m�r egy�ltal�n nem lehetett eur�t v�s�rolni p�ntek d�lben. Igaz, ha lett volna eur�, nagyobb mennyis�get ak�r 249,50 forint�t is �rultak volna. A p�nzv�lt� munkat�rsai szerint d�lut�n kett�kor jutnak �jabb valutamennyis�ghez a bankjukt�l, �s akkor m�r t�bb 10 ezer eur�t is el tudnak majd adni.

A B�lint Change-n�l is csak eleny�sz� mennyis�g� eur�t lehetett volna p�ntek d�lben venni 250 forint�rt. A p�nzv�lt� aznap m�r nem v�rt �jabb valutaell�tm�nyt a�bankj�t�l. El�rejelz�se szerint h�tf�n n�h�ny ezer, keddt�l t�bb t�zezer eur�s mennyis�get tud m�r k�n�lni

Az Exclusive Change egyik fi�kj�ban 2000 eur�t lehetett volna v�s�rolni p�ntek d�lben 252 forintos �ron. T�j�koztat�suk szerint a c�g t�bbi fi�kj�ban sem volt jobb a helyzet. A p�nzv�lt� munkat�rsai d�lut�n 3-4 �r�ra v�rtak �jabb eladhat� valutamennyis�get bankjukb�l

A legkev�sb� rossz helyzet az [origo] �ltal megk�rdezett p�nzv�lt�k k�z�l az Interchange-n�l volt. A t�rsas�g Keleti p�lyaudvarn�l l�v� irod�j�ban 20 ezer, a V�ci utc�ban elhelyezked�ben pedig 10 ezer eur�t lehetett v�s�rolni 252,15 forint�rt. A c�g D�li p�lyaudvarn�l, illetve a Nyugati p�lyaudvarn�l l�v� fi�kjaiban azonban m�r nem lehetett �rdemi mennyis�g� eur�t v�s�rolni.

A devizapiacokon m�r a h�nap elej�n megjelent a tal�lgat�s, mely szerint az �j jegybankeln�k �ltal ir�ny�tott monet�ris tan�cs �s a korm�ny megsz�nteti a 240,01 �s 324,71 k�z�tti �rfolyams�vot. A szlov�k korona �rfolyams�vj�nak h�tf�i �thelyez�se nyom�n pedig tov�bb fokoz�dott a forintot er�s�t� spekul�ci�.

Giczi J�zsef