Magyarország külkereskedelmi áruforgalma 1992 és 2005 között hatszorosára bővült, ami az OECD-ben páratlan teljesítmény. A külkereskedelem hozzájárulása a nemzeti össztermékhez az adott időszakban megduplázódott, és több mint 60 százalékát adja a magyar GDP-nek - írja a Világgazdaság.

Az elmúlt 15 évben Magyarország gazdasági nyitottsága nőtt az egyik legnagyobb mértékben a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) 30 tagországa közül. Az OECD most kiadott statisztikai adattára szerint Magyarországon az áruk és szolgáltatások külkereskedelmének a GDP-hez viszonyított aránya 1992 és 2005 között több mint a kétszeresére, 30,5-ről 67,1 százalékra nőtt. Ennél is nagyobb ugrást egyedül Luxemburg könyvelt el. A térségben külkereskedelmi szempontból Magyarországnál még mindig nyitottabb gazdaságnak számít Csehország és Szlovákia is.

A külkereskedelem növekedésében az áruforgalom játszotta a legnagyobb szerepet Magyarországon: az 1992 és 2005 közötti, az exportot és az importot tekintve egyaránt mintegy hatszoros növekedés az OECD egészét tekintve egyedülálló, és a szervezeten kívüli nagyobb gazdaságok közül is csak Kína külkereskedelme ugrott meg látványosabb mértékben.

A Kínával való összehasonlítás azért is érdekes, mert az ázsiai óriás 2005-ös importja csak kevesebb mint tízszeres, exportja pedig tizenkétszeres mértékben haladta meg hazánkét. Míg azonban Kína folyó fizetési mérlege a 2005-ös évet a GDP 7,2 százalékát kitevő többlettel, addig Magyarországé 6,8 százalékos hiánnyal zárta, Szlovákia azonban még ennél is nagyobb, a GDP 8,6 százalékára rúgó deficitet könyvelhetett el.

A külföldi működőtőke-állományt tekintve Magyarország szintén az OECD éllovasai közé tartozik: a 2004-re vonatkozó összesítés szerint annak összértéke meghaladta a GDP 60 százalékát. Ennél nagyobb mutatója csak Hollandiának, Írországnak és Luxemburgnak van, ezek az országok azonban jelentős működőtőke-exporttal is büszkélkedhetnek (Hollandia esetében a kihelyezett FDI állománya bőven meg is haladja a bejövőét).

A magyar tőkeexport ezzel szemben elenyésző: a közel 63 milliárd dolláros bejövő állománnyal szemben mindössze hatmilliárd dolláros kihelyezett FDI állt 2004-ben. A Csehországban befektetett külföldi működőtőke-állomány 2004-ben nem érte el a GDP 55 százalékát, Szlovákia esetében pedig 35 százalék körül állt.