Nem fizet osztal�kot a Danubius

2007.04.26. 16:34

A Danubius Hotels Nyrt. k�zgy�l�se �gy d�nt�tt cs�t�rt�k�n, hogy a 2006. �vi ad�zott eredm�nye terh�re nem fizet osztal�kot - mondta De�k Eszter, a t�rsas�g befektet�i kapcsolattart�ja az MTI-nek.

De�k Eszter elmondta: a k�zgy�l�s elfogadta a t�rsas�g 2006. �vi m�rleg�t �s eredm�ny�t, amely szerint a t�rsas�g 2006. �vi m�rlegf��sszege 56,91 milli�rd forint, ad�zott eredm�nye 1,71 milli�rd forint. A konszolid�lt m�rleg f��sszege 85,08 milli�rd forintot tett ki, a konszolid�lt ad�zott eredm�nye pedig 1,454 milli�rd forint volt tavaly.

A Danubius Csoport konszolid�lt szinten 47,3 milli�rd forintos bev�telt termelt 2006-ban, ami csaknem 11 sz�zal�kkal haladja meg az egy �vvel kor�bbit. Ezt 12.172 forintos csoportszint� �tlag�r �s 67,7 sz�zal�kos csoportszint� foglalts�g mellett �rt�k el. A 2,7 milli�rd forint m�k�d�si eredm�ny mintegy 18 sz�zal�kkal javult.

A test�let elfogadta a t�rsas�g 2007. �vi �zletpolitikai c�lkit�z�seit is.

A 2007-es �vi terveiket arra alapozt�k, hogy valamennyi orsz�gban, ahol a Danubius sz�llod�i jelen vannak, a tervez�s id�pontj�ban m�r ismert v�ltoz�sokon t�l stabil marad az �zleti k�rnyezet. Ugyanakkor a piaci tendenci�k jelent�s v�ltoz�s�val nem kalkul�ltak. A v�llalat strat�gi�j�nak k�z�ppontj�ba a min�s�g jav�t�sa �ll.

A beruh�z�si program keret�ben Magyarorsz�gon - visszafogott m�rt�kben - folytatj�k a sz�llod�k sz�nvonal�nak meg�rz�se �rdek�ben v�gzett fel�j�t�sokat. Kiemelten kezelik a Danubius Hotel Gell�rt �s a p�csi N�dor Sz�ll� nagyrekonstrukci�s programj�t.

A k�zgy�l�s megv�lasztotta Alexei Schreiert az igazgat�s�g tagj�v�.

KAPCSOLÓDÓ CIKK