Tov�bb sz�guld Amerik�ban a R�ba

2007.04.27. 9:09

�jabb, 45 milli� doll�ros fut�m�-megrendel�st kapott a R�ba. A t�rsas�g t�bb �vtizedes szakmai kapcsolatban �ll �szak-amerikai partner�vel, amely �sszess�g�ben 135 milli� doll�r�rt v�s�rol a R�b�t�l 2010-ig.

A R�ba Fut�m� Kft. �s az amerikai k�zpont� Marmon-Herrington kieg�sz�t�st �rt al� a 2007-es keretszerz�d�sre vonatkoz�an, mely szerint a R�ba n�veli kapacit�s�t �s fut�m�-, illetve fut�m�alkatr�sz-besz�ll�t�s�t legal�bb 45 milli� doll�r �ves �rt�kben a 2007 okt�bere �s 2010 okt�bere k�z�tti id�szakban. A felek megegyeztek tov�bb� versenyk�pess�g-jav�t� �s j�vibeli n�veked�st szolg�l� strat�giai l�p�sekr�l is - olvashat� a t�rsas�g �ltal az [origo]-hoz eljuttatott k�zlem�nyben.

A k�t v�llalat k�z�tti kapcsolat a 80-as �vekre ny�lik vissza, amikor a R�ba megkezdte a Marmon-Herrington �ltal szerelt standard fel�p�tm�ny� �sszker�k-meghajt�s� kamionokhoz speci�lis korm�nym�vek besz�ll�t�s�t.

Az ut�bbi �vekben a fut�m�t�pusok k�re �s a R�ba elad�si volumene dinamikus fejl�d�st mutat, m�g a Marmon-Herrington folytatja a r�spiacon val� b�v�l�s kihaszn�l�s�t. A speci�lis alkatr�szek tekintet�ben a Marmon-Herrington a R�ba legnagyobb v�s�rl�j�v� v�lt - �rja a k�zlem�ny.

A term�kt�pusok specifik�ci�ja, a sz�ll�t�si k�r �s a bev�telek mellett a felek meg�llapodtak tov�bb� egy r�vid lej�rat� befektet�si program ind�t�s�r�l, mely lehet�v� teszi a R�ba sz�m�ra a n�vekv� piaci kereslet kiel�g�t�s�t. A 2007-2010-es keretszerz�d�s kieg�sz�t�s�nek al��r�sa seg�ti a R�ba �s a Marmon-Herrington vezet� poz�ci�j�nak tov�bb er�s�d�s�t ezen a r�spiacon �s a R�ba jelenl�t�t az amerikai piacon.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK