Cs�kkent a Danubius vesztes�ge

2007.05.15. 17:44

A Danubius sz�llodacsoport az �v els� negyed�v�ben 8,827 milli�rd forint �rbev�telt �s 1,031 milli�rd forint vesztes�get k�nyvelt el. A vesztes�g 56 sz�zal�kkal kevesebb a 2006. els� negyed�vin�l - jelentette a t�rsas�g kedden, a nemzetk�zi p�nz�gyi szabv�ny (IFRS) szerint k�sz�lt konszolid�lt gyorsjelent�sben.

Az �rbev�tel mind�ssze k�t sz�zal�kkal emelkedett, mik�zben a csoportszint� foglalts�g 1,1 sz�zal�kponttal esett vissza. A vesztes�g megk�zel�ti a portfolio.hu �ltal megk�rdezett elemz�k 1,041 milli�rd forintos konszenzus�t.

A sz�llodai bev�telek hat sz�zal�kkal 3,604 milli�rd forintra emelkedtek, a vend�gl�t�s bev�telei k�t sz�zal�kkal 2,936 milli�rd forintra n�ttek, m�g a gy�gy�szatb�l sz�rmaz� 1,29 milli�rd forint bev�tel stagn�lt. Mik�zben az �rbev�tel k�t sz�zal�kkal emelkedett, a k�lts�gek egy sz�zal�kkal 9,899 milli�rd forintra cs�kkentek.

Az �zemi szint� vesztes�g 21 sz�zal�kkal 1,072 milli�rd forintra m�rs�kl�d�tt. A t�rsas�g az els� negyed�vben 87 milli� forint p�nz�gyi eredm�nyt �rt el, szemben a b�zisid�szakban elsz�molt 957 milli� forint vesztes�ggel. Az idei els� negyed�vben a Danubius 400 milli� forint �rfolyamnyeres�get k�nyvelt el, m�g egy �vvel kor�bban m�g 728 milli� forint veszts�ge volt a deviza�rfolyam v�ltoz�s miatt. A kamat-, ad�fizet�s, t�ket�rleszt�s �s �rt�kcs�kken�si le�r�s el�tti nyeres�g (EBITDA) 82 milli� forintot tett ki az egy �vvel kor�bbi 303 milli� forint vesztes�g helyett.

Az 1,072 milli�rd forint �zemi szint� vesztes�gb�l a magyarorsz�gi sz�llod�k 769 milli� forinttal r�szesedtek, ez n�gy sz�zal�kkal kevesebb a b�zisn�l. A csehorsz�gi sz�llod�k mind�ssze 58 milli� forint vesztes�get k�nyveltek el, szemben az el�z� �vi 404 milli� forinttal. A szlov�kiai sz�llod�k vesztes�ge 8 sz�zal�kkal, 209 milli� forintra n�tt, m�g a rom�niai sz�llod�k m�k�d�si vesztes�ge 75 sz�zal�kkal 26 milli� forintra esett vissza.

A magyarorsz�gi sz�llod�k foglalts�ga 52,8 sz�zal�kr�l 50,5 sz�zal�kra cs�kkent �s az �rbev�tel egy sz�zal�kkal 5,838 milli�rd forintra m�rs�kl�d�tt. A csehorsz�gi sz�llod�k foglalts�ga 72,8 sz�zal�kr�l 63,8 sz�zal�kra esett vissza �s az �rbev�tel egy sz�zal�kkal 1,107 milli�rd forintra cs�kkent. A szlov�kiai sz�llod�k f�r�hely kihaszn�l�sa viszont n�tt, 64,3 sz�zal�kr�l 70,7 sz�zal�kra �s az 1,656 milli�rd forint �rbev�tel 14 sz�zal�kkal haladta meg a b�zist. A rom�niai sz�llod�kban kism�rt�kben, 0,3 sz�zal�kkal 37,6 sz�zal�kra m�rs�kl�d�tt a foglalts�g, az �rbev�tel pedig egy sz�zal�kkal 227 milli� forintra cs�kkent.

A sz�llodat�rsas�g az els� negyed�vben visszafogta beruh�z�sait, �rt�k�k az el�z� �v els� negyed�vi 2,09 milli�rd forintr�l 999 milli� forintra cs�kkent.

A Danubius konszolid�lt m�rleg�nek f��sszege a negyed�v utols� napj�n 83,82 milli�rd forint volt. A 8,285 milli�rd forint jegyzett t�k�j� t�rsas�g saj�t t�k�je 50,622 milli�rd forint volt, hat sz�zal�kkal t�bb a b�zisn�l.

A Danubius r�szv�nyeivel a Budapesti �rt�kt�zsde A kateg�ri�j�ban kereskednek. A r�szv�ny a h�tf�i keresked�st 10 495 forinton, az el�z� napin�l 295 forinttal dr�g�bban z�rta, �s a forgalma el�rte a 62 milli� forintot. Az elm�lt 52 h�tben a r�szv�ny legalacsonyabb �rfolyama 5000 forint, a legmagasabb 10 500 forint volt.

KAPCSOLÓDÓ CIKK