Egy helyi �js�g szerint a Mol a harmadik legjobb aj�nlatot tette a montenegr�i �llami olajt�rsas�ggal k�z�sen megalak�tand� v�llalatra. A Montenegro bonus egyel�re nem akar p�nzt tenni a k�z�s c�gbe.

H�rom k�lf�ldi olajt�rsas�g, a szlov�n Petrol, a magyar Mol �s a horv�t Ina ny�jtott be aj�nlatot a Montenegro bonus nev� montenegr�i �llami olajv�llalattal megalak�tand� k�z�s v�llalatra azon hat c�g k�z�l, amely a m�jus 21-i hat�rid�ig megv�s�rolta a p�ly�zati csomagot - �rtes�lt a Vijesti nev� montenegr�i lap.

Az �js�g szerint a szlov�nok hat �vre 154,5 milli� eur�s befektet�st aj�nlottak a tervek szerint k�olajsz�rmaz�kok forgalmaz�s�val �s t�rol�s�val, �zemanyagt�lt� �llom�sok, illetve g�zvezet�k �p�t�s�vel foglalkoz� k�z�s v�llalat l�trehoz�sa �rdek�ben. Az INA 130,5 milli� eur�t, a Mol pedig 105 milli� aj�nlott fel; ez ut�bbi v�llalat elk�pzelhet�nek tartja a befektet�s n�vel�s�t, de legfeljebb 139 milli� eur�ig.

A Montenegro bonus ir�nt kor�bban szint�n �rdekl�d� Hellenic Petroleum a v�gs� aj�nlatt�teli hat�rid� lej�rta el�tt arr�l �rtes�tette a c�get, hogy el�ll a p�ly�zaton val� tov�bbi r�szv�telt�l. Branko Kascelan, a Montenegro bonus igazgat�ja k�z�lte: nem tudja, mi a Lukoil sz�nd�ka, az orosz v�llalat ugyanis szint�n megv�s�rolta a p�ly�zati dokumentumokat, aj�nlatot azonban m�r nem ny�jtott be.

A Montenegro bonus a k�z�s v�llalatba, amelyet 50-50 sz�zal�kos tulajdonnal hozna l�tre a kiv�lasztand� k�lf�ldi partnerrel, sem vagyoni elemeket, sem jogokat nem k�v�n bevinni, csup�n a minim�lisan el��rt �tezer eur�s alap�t�i bet�ttel venne r�szt a k�z�s c�gben.

Kascelan ezt �gy komment�lta: ez�ttal �gy �t�lt�k meg, hogy az ilyen projektekbe Montenegr�nak nem sz�ks�ges befektetnie, tegy�k azt meg helyette a k�lf�ldi befektet�k. A Montenegro bonus egy bizonyos t�relmi id�szakot k�vet�en t�rleszten� a befektet�vel szembeni k�telezetts�geit, err�l k�s�bb �llapodn�nak meg - mondta Kascelan.