Els� pillant�sra olcs�nak t�nik k�lf�ldre p�nzt �tutalni. A v�ltozatos m�don megszabott minimumd�jak miatt azonban egy 10 eur�s t�tel �tutal�sa nagyj�b�l a k�ldend� �sszegbe ker�l.� Az [origo] �sszegy�jt�tte, hogy a jelent�sebb bankok mennyit sz�molnak fel a k�lf�ldre t�rt�n� p�nz�tutal�s�rt.

A terjed� internetes szolg�ltat�sok �s Magyarorsz�g eur�pai uni�s integr�ci�ja miatt egyre gyakrabban fordulhat el�, hogy valakinek k�lf�ldre kell �tutalnia valamilyen term�k �r�t, vagy szolg�ltat�s d�j�t. Ezek t�bbnyire kisebb �sszegek. P�ld�ul egy �js�g �ves el�fizet�se, vagy valamilyen internetes szolg�ltat�s d�ja t�bbnyire 100 eur� alatt van. Az utaz�si szezonban pedig gyakori, hogy a sz�lls�helynek kis �sszeg� foglal�t kell k�ldeni.

Az [origo] ez�rt��sszegy�jt�tte, hogy a jelent�sebb bankok mennyit sz�molnak fel a k�lf�ldre t�rt�n� deviza�tutal�s�rt. �ssze�ll�t�sunkban 13 p�nzint�zet d�jait hasonl�tottuk �ssze. Azt is kisz�moltuk, hogy mennyibe ker�l egy, legfeljebb 100 eur� nagys�grend� t�tel �tutal�sa forintban. Sz�m�t�sainkn�l 250 forintos eur�-, �s 200 forintos doll�r�rfolyamot alkalmaztunk.

Az �sszegy�jt�tt adatok alapj�n els� pillant�sra olcs�nak t�nhet a k�lf�ldre t�rt�n� p�nz�tutal�s. A bankok ugyanis �ltal�ban 0,2-0,3 sz�zal�k jutal�kot sz�molnak fel ez�rt a szolg�ltat�s�rt. Ez egy 30 ezer forintnak megfelel� �sszeg eset�n 1000 forint alatti k�lts�get jelentene.

A p�nzint�zetek azonban v�ltozatos m�don megszabott minim�lis d�jakat hat�roztak meg. A minimumd�jak k�z�tt akad forintban, eur�ban �s doll�rban megadott is, �m minim�lisan fizetend� k�lts�g t�bbnyire 2000 forint felett van.

�gy egy 100 eur� �sszeg� �tutal�s d�ja az �tutalt p�nz tizede k�r�l alakul, egy 10 eur�s t�tel �tutal�sa pedig nagyj�b�l a k�ldend� �sszegbe ker�l. �gy a kisebb �sszegek gyakori utal�s�n�l k�l�n�sen �rdemes odafigyelni, melyik bankn�l olcs�bb ez a szolg�ltat�s.

Bankfi�kban kezdem�nyezett k�lf�ldre sz�l� p�nz�tutal�s d�jai 2007. j�nius 12-�t�l

Bank

�tutal�si d�j

�ltal�ban

100 eur�ig

100 eur�ig

forintban

Allianz Bank

0,25%, min. 2 000 Ft, max. 50 000 Ft

2 000 HUF

2000 HUF

Budapest Bank

0,30%, min. 5 EUR, max. 500 EUR

5 EUR

1 250 HUF

CIB Bank

0,20%, min. 10 USD, max. 350 USD

10 USD

2 000 HUF

Citibank

0,30%, min. 2 500 Ft, max. 120 000 Ft

2 500 HUF

2 500 HUF

Erste Bank

0,25%, min. 2 000 Ft, max. 60 000 Ft

2 000 HUF

2 000 HUF

Inter-Eur�pa Bank

0,125%, min. 2 000 Ft

2 000 HUF

2 000 HUF

K&H Bank

0,20%, min. 1 250 Ft, max. 5 000 Ft

1 250 HUF

1 250 HUF

KDB Bank

0,15%, min. 15 EUR

15EUR

3�750 HUF

MKB Bank

0,20%, min. 4000 Ft, max. 70 000 Ft

4 000 HUF

4 000 HUF

OTP Bank

0,20%, min. 2 200 Ft, max 12 000 Ft

2 200 HUF

2 200 HUF

Raiffeisen Bank

0,20%, min. 5 EUR, max 500 EUR

5 EUR

1 250 HUF

UniCredit Bank

0,25%, min. 10 EUR

10 EUR

2 500 HUF

Volksbank

6 000 Ft

6 000 HUF

6 000 HUF

Forr�s: bankok

�ssze�ll�t�sunkb�l kider�l, hogy a vizsg�lt 13 p�nzint�zet k�z�l a Budapest Bankn�l, a K&H Bankn�l �s a Raiffeisen Bankn�l ker�l a legkevesebbe a kis �sszegek �tutal�sa. A Budapest Bankn�l� 5 eur�ba�ker�l az�1666 eur�n�l, azaz�mintegy 417 ezer forintn�l�nem nagyob �sszegek �tutal�sa. A Raiffeisen Bankn�l, konverzi� n�lk�l�2500 eur�ig, azaz mintegy 625 ezer forintos �sszegig �szhat� meg ugyanennyib�l a k�lf�ldi �tutal�s, konverzi�val - mivel a jutal�k ugyaankkora minimum�sszeg mellett 0,4 sz�zal�k - 1250 eur�ig, azaz mintegy 313 ezer forintig ekkora a�d�j.�A�K&H Bankn�l pedig ugyanekkora �ssszegig1250�forintot kell fizetni�ez�rt a szolg�ltat�s�rt.

A t�bbi bankhoz k�pest viszonylag keveset, �m ennek a d�jnak majdnem a dupl�j�t kell fizetni a kisebb �sszegek �tutal�s��rt a CIB Bankn�l, ahol� mintegy 1 milli� forintig 10 doll�rt kell fizetni, az Erste Bankn�l� 800 ezr forintig, az Inter-Eur�pa Bankn�l pedig 1,6 milli� forintig 2000 forintba ker�l ugyanez. Viszonylag olcs�n, 2200 forint�rt lehet m�g az OTP Bankn�l meg�szni az 1,1 milli� forintn�l nem nagyobb �sszegek k�lf�ldre k�ld�s�t.

Sokkal olcs�bban megoldhat� az �tutal�s k�lf�ldre �s belf�ldre egyar�nt, ha a megb�z�st nem fi�kban, hanem interneten kereszt�l kezdem�nyezi valaki. Ilyen esetekre a bankok �ltal�ban fele akkor jutal�kokat �s minimumd�jakat hat�roztak, mint a hagyom�nyos, pap�rlap� �tutal�sokn�l. Az interneten kezdem�nyezett �tutal�sok jutal�ka 0,1 sz�zal�k, a minimumd�j pedig 2000 forint k�r�l alakul.

Interneten�kezdem�nyezett k�lf�ldre sz�l� p�nz�tutal�s d�jai 2007. �j�nius 12-�t�l

Bank

�tutal�si d�j

�ltal�ban

100 eur�ig

100 eur�ig

forintban

CIB Bank

0,15%, min. 10 USD, max. 350 USD

10 USD

2 000 HUF

Erste Bank

0,15%, min. 1 500 Ft, max 60 000 Ft

1 500 HUF

1 500 HUF

K&H Bank

0,10%, min. 750 Ft, max. 5 000 Ft

750 HUF

750 HUF

MKB Bank

0,10%, min. 2000 Ft, max. 35 000 Ft

2 000 HUF

2 000 HUF

[origo] klikkbank

1 500 Ft

1 500 HUF

1 500 HUF

OTP Bank

0,10%, min. 2 200 Ft, max. 12 000 Ft

2 200 HUF

2 200 HUF

UniCredit Bank

0,15%, min. 5 EUR

5 EUR

1 250 HUF

Volksbank

3 000 Ft

3 000 HUF

3 000 HUF

Forr�s: bankok

A vizsg�lt 13 p�nzint�zet k�z�l elektronikus �ton a K&H Bankn�l ker�l a legkevesebbe a kis �sszegek �tutal�sa. A p�nzint�zetn�l ugyanis mind�ssze�750 forint�rt utalhat�ak k�lf�ldre a�750 ezer forintn�l, azaz 3000 eur�n�l kisebb �sszegek. A m�sodik legolcs�bb e tekintetben az�UniCredit Bank, ahol 5 eur�ba, mintegy 1250 forintba ker�l 3333 eur�n�l kisebb �sszegek �tutal�sa.

A harmadik legolcs�bban az Erste Bankon �s az [origo] klikkbankon kereszt�l lehet kis �sszeget k�lf�ldre p�nzt utalni. Az Erste�Bankn�l 1500 forintba ker�l a mintegy 4 ezer eur�nak megefelel� 1 mili� forintn�l kisebb �sszegek �tautal�sa. Az�[origo] klikkbankon kereszt�l pedig a t�tel nagys�g�t�l f�ggetlen�l 1500 forint ennek a szolg�ltat�snak a d�ja. Ez ut�bbi lehet�s�g tov�bbi�el�nye m�g, hogy nem sz�ks�ges hozz� foly�sz�ml�t nyitni.

Giczi J�zsef