N�het Rahimkulov befoly�sa az OTP-ben

2007.06.21. 10:30

Sajt��rtes�l�sek szerint Megdet Rahimkulov, az ��B vezet�je �s f� tulajdonosa enged�lyt k�rt a PSZ�F-t�l, hogy t�z sz�zal�k f�l� n�velhesse befoly�s�t az OTP-ben. Az orosz �zletember tavaly �gy nyilatkozott, hamarosan 8-10 sz�zal�kosra n�veln� r�szesed�s�t, most azonban c�folta a h�resztel�st.

Megdet Rahimkulov enged�lyt k�rt a P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelet�t�l (PSZ�F), hogy r�szesed�s�t 10 sz�zal�k f�l� n�velhesse az OTP Bankban - sz�mol be a Napi Gazdas�g a hvg.hu-ra hivatkozva. A HVG szerint az �zletember �s k�t fi�nak befoly�sa a folyamatos v�s�rl�sok k�vetkezt�ben, a m�rcius v�gi 5,2 sz�zal�kr�l m�ra 10 sz�zal�k k�zel�be emelkedett a p�nzint�zetben, s a tov�bbi v�telekhez a hat�lyos t�rv�nyi szab�lyoz�s miatt kellett a PSZ�F enged�ly�t k�rni.

A lap szerint az OTP- �s a Mol-v�s�rl�sok finansz�roz�s�val �ll �sszef�gg�sben az is, hogy a Rahimkulov csal�d t�zsdei c�gek v�s�rl�s�ra is szakosodott c�geiben - a Kafijat Befektet�si �s Vagyonkezel�si Zrt.-ben �s a Firthlion Ltd.-ben - jelent�s t�keemel�st hajtottak v�gre az elm�lt h�napokban. El�bbi jegyzett t�k�j�t 5,85 milli�rd forintr�l 60,45 milli�rd forintra, ut�bbi�t 30 milli� fontr�l 70 milli� forintra emelt�k. Megdet Rahimkulov a Reutersnek szinte azonnal c�folta a megjelent inform�ci�kat, s kijelentette: befoly�suk az OTP-ben jelenleg 6 sz�zal�k k�r�lire tehet�.

A c�folatok ellen�re az OTP-r�szv�nyek �rfolyama mintegy k�t sz�zal�kot ugrott a tegnapi keresked�sben a h�rre. Elemz�k eml�keztettek arra, hogy Megdet Rahimkulov kor�bban �gy nyilatkozott, hogy egy �ven bel�l 8-10 sz�zal�kosra n�veln� r�szesed�s�t az OTP-ben. Rahimkulov v�s�rl�sait a Mol-ban �s az OTP-ben v�lhet�en nem kell ellens�ges felv�s�rl�si k�s�rletnek tekinteni. Mindk�t c�gn�l meglehet�sen sz�les k�r� jogos�tv�nyokkal van felruh�zva a menedzsment, s a k�ls� r�szv�nyesek �ltal megszerezhet� szavazatok vagy r�szv�nyek maxim�lis mennyis�g�t az alapszab�lyok 10 sz�zal�kban korl�tozz�k. Igaz, ezek a korl�toz�sok elvileg m�r csak valamivel t�bb mint m�sf�l �vig lehetnek �letben, ekkor j�r le ugyanis az uni�s csatlakoz�st k�vet� �t�ves, erre vonatkoz� t�relmi id�szak. �gy nem lenne meglep�, ha a mostani tulajdonosi �trendez�d�sek ezzel �lln�nak kapcsolatban.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK