Saj�t r�szv�nyeit v�s�rolja a Mol

2007.06.22. 10:24

A t�keszerkezet optimaliz�l�sa �rdek�ben saj�t r�szv�ny v�s�rl�si program ind�t�s�r�l d�nt�tt a Mol - mondta el Tapaszti Attila, a Takar�kbank elemz�je. A t�rsas�g r�szv�nyeinek keresked�s�t 10 �r�ig felf�ggesztett�k.

A B�T honlapj�n k�zz�tett inform�ci�k szerint a saj�t r�szv�nyekre vonatkoz� 10 sz�zal�kos korl�toz�s miatt megegyez�st �rtak al� 8 757 362 darab saj�t r�szv�ny k�lcs�nad�s�r�l. �gy a Mol 2 141 163 darab "A" sorozat� �s 578 "C" sorozat� t�rzsr�szv�nnyel rendelkezik majd. Ez lehet�v� teszi, hogy tov�bbi saj�t r�szv�nyeket v�s�roljanak a piacon.

A 2007. �prilis 26-i �vi rendes k�zgy�l�s felhatalmaz�sa alapj�n a Mol megb�z�st adott az ING Banknak, mint befektet�si szolg�ltat�nak, hogy 2007. december 31-ig legfeljebb 10 sz�zal�knyi "A" sorozat� saj�t r�szv�nyt v�s�roljon a t�zsd�n. A t�rsas�g valamennyi tranzakci�r�l soronk�v�li bejelent�sben t�j�koztatja a piaci szerepl�ket.

A k�vetkez� �vi rendes k�zgy�l�sen, 2008 �prilis�ban az igazgat�s�g felhatalmaz�st k�r a saj�t r�szv�nyek bevon�s�ra �s tov�bbi saj�t r�szv�ny v�s�rl�sokra. Az igazgat�s�g fenn k�v�nja tartani a flexibilit�s�t abban, hogy a saj�t r�szv�nyeket akviz�ci�k sor�n fizet�si eszk�zk�nt haszn�lhassa fel - �ll a k�zlem�nyben.

T�bb f�ggetlen tanulm�ny meg�llap�t�sa szerint az elm�lt �vekben a Mol finom�t�i voltak a leghat�konyabbak Eur�p�ban. A rekord-eredm�nyekhez hozz�j�rultak a hat�konys�g-jav�t� int�zked�sek, a finom�t�i term�kek ir�nti kereslet er�s n�veked�se �s a v�rtn�l kedvez�bb olajipari k�rnyezet.�

A k�zlem�ny szerint a Mol mindig nagy hangs�lyt helyezett arra, hogy r�szv�nyeseinek versenyk�pes hozamot biztos�tson. A 2006-2010 �vekre vonatkoz� strat�gi�jukban megfogalmazott f� p�nz�gyi c�l a 15 sz�zal�kos ROACE (ad�z�s ut�n) fenntart�sa volt, amelyet a 2005 v�gi konzervat�vabb ipar�gi k�rnyezeti v�rakoz�sokra alapoztak.

Annak ellen�re, hogy sikeresen z�rtak le 10 kisebb tranzakci�t, akviz�ci�ik m�gis elmaradnak a tervekt�l, mivel szigor� befektet�si krit�riumaikkal �sszhangban nem k�v�ntak t�l magas �rat fizetni kutat�s-termel�si �s finom�t�s-kereskedelmi eszk�z�k�rt. Az er�s eredm�nyek, a fegyelmezett beruh�z�si kiad�sok �s az akviz�ci�k cs�sz�sa miatt t�keszerkezet�k hat�konys�ga romlott - �ll a k�zlem�nyben.

Mol-pap�rokat vett az OTP is

Az OTP Bank rendk�v�li k�zlem�nyben t�j�koztatta a t�kepiaci szerepl�ket, hogy a Mol Magyar Olaj- �s G�zipari Nyilv�nosan M�k�d� R�szv�nyt�rsas�gban fenn�ll� k�zvetlen �s k�zvetett befoly�sa 2007. j�nius 21-�n 9,098 sz�zal�kra (9 752 158 darab r�szv�ny) emelkedett. A r�szesed�sb�l�8 757 362 darab r�szv�ny �rt�kpap�r-k�lcs�nz�si szerz�d�s keret�ben ker�lt a bank birtok�ba, mellyel c�lja az OTP Bank Nyrt. �j �zlet�g�nak kifejleszt�se.

A Mol r�szv�nyei d�lel�tt er�s�dtek, f�l 11 k�r�l k�zel 5 sz�zal�kos, 1150 forintos pluszban 25 300 forinton �lltak.

[origo]/MTI

KAPCSOLÓDÓ CIKK