R�ba: 67 milli� eur�s szerz�d�s a GAZ-zal

2007.07.05. 11:09

A R�ba Fut�m� Kft. a 2007-2010 k�z�tti strat�giai id�szakra besz�ll�t�i �s hossz� t�v� egy�ttm�k�d�si meg�llapod�st �rt al� a GAZ csoport aut�busz div�zi�j�val. A magyar gy�rt� alv�z- �s hajt�sl�nc-elemeket, valamint fut�m�-, felf�ggeszt�si �s korm�nyz�si rendszereket sz�ll�t partnereinek 67 milli� eur� �rt�kben.

A R�ba Fut�m� Kft. az idei �vben is folytatja a jelent�s piacm�retet k�pvisel� �s komoly n�veked�si potenci�llal rendelkez� F�K-r�gi�ban a kor�bbi �vekben megkezdett dinamikus n�veked�st. A R�ba a vev�j�t�l id�n 13,1 milli� eur� v�rhat� �ves bev�tellel sz�mol - der�l ki a t�rsas�g [origo]-hoz eljuttatott k�zlem�ny�b�l. A R�ba legfontosabb partnerei a t�rs�gben t�bbek k�z�tt a LiAZ, a PAZ �s a KAAZ, a GAZ-csoport aut�busz div�zi�j�nak tagjai.

A GAZ-csoporttal, a r�gi� egyik kiemelt vev�j�vel most al��rt, 67 milli� eur�s �ssz�rt�k� t�bb�ves besz�ll�t�i keretszerz�d�s szerint a R�ba alv�z �s hajt�sl�nc elemeket, fut�m�-, felf�ggeszt�si �s korm�nyz�si rendszereket sz�ll�t partnereinek. A GAZ-csoport �s a R�ba Fut�m� Kft. ezzel a meg�llapod�ssal tulajdonk�ppen folytatj�k tradicion�lis egy�ttm�k�d�s�ket. Ezt kiteljes�tve a felek meg�llapodtak egy k�z�s munkacsoport ind�t�s�r�l is, melynek feladata a felek kooper�ci�j�nak elm�ly�t�se a fut�m�fejleszt�s �s gy�rt�s ter�let�n.

A R�ba �vr�l-�vre n�vekv� �rt�kes�t�si �rbev�tel�nek h�tter�ben b�v�l� partnerk�r �s sz�lesed� term�ksk�la �ll. M�g a hagyom�nyos kapcsolatok �jj��leszt�s�nek id�szak�ban els�sorban az ismert �s elismert R�ba m�rkanev� hajtott k�tfokozat� aut�busz �s trolibusz fut�m�vekkel �rt el sikereket a t�rsas�g, az elm�lt �vekben az �rt�kes�tett term�ksk�la munkag�p fut�m�vekkel, valamint alacsonypadl�s aut�buszokhoz �s midibuszokhoz sz�ll�tott fut�m�vekkel, illetve f�hajt�m�vekkel b�v�lt a F�K-piacon. A 2007-es �vben ezekben a szegmensekben is tov�bbi n�veked�st tervez a t�rsas�g.

A m�r al��rt szerz�d�sekkel egy�tt, a 2007-es �vben a R�ba Fut�m� Kft. 24 milli� eur�s �sszforgalomra sz�m�t a F�K-r�gi�ban, mely k�zel 15 sz�zal�kkal haladja meg a 2006 �vi, F�K-piaci �rbev�telt �s az elm�lt �veket jellemz� k�tsz�mjegy� n�veked�s folytat�s�t vet�ti el�re.Forr�s: [origo]

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK