Egymilli� forintra b�rs�golta az OTP Bank Nyrt.-t a Gazdas�gi Versenyhivatal (GVH) Versenytan�csa a fogyaszt�k megt�veszt�s��rt. A p�nzint�zet sz�r�lapjain �s az internetes oldal�n megjelent hirdet�sekkel szemben a bankon k�v�li �tutal�sok fej�ben is d�jat szedett �gyfeleit�l. A hat�rozat nem joger�s, az OTP fellebbez a d�nt�s ellen.

A p�nzint�zet Lakoss�gi Elektronikus Sz�mlacsomagja a bank �zletszab�lyzata szerint 2006. december 31-ig valamennyi utal�s ingyenes volt. J�llehet janu�r elsej�t�l a bankon k�v�li rendszeres �tutal�s d�ja 100 forintra n�tt, az OTP sz�r�lapjain �s internetes oldal�n a fogyaszt�k ezt k�vet�en is olyan t�j�koztat�st kaptak, hogy a sz�ml�r�l elektronikus �ton korl�tlan sz�m�, d�jmentes forint�tutal�si megb�z�s kezdem�nyezhet�, s az �lland�, illetve a szolg�ltat�i beszed�si megb�z�sok�rt sem kell fizetni.

A GVH a b�rs�g �sszeg�nek meg�llap�t�sakor a jogs�rt� sz�r�lapok�k�lts�gb�l indult ki.

A GVH �ll�spontja szerint akkor is�jogs�rt� a t�j�koztat�s, ha ut�bb m�d van a teljes k�r� val�s inform�ci�k megismer�s�re. Az �zleti-piaci folyamatok igen l�nyeges mozzanata a k�lcs�n�s kapcsolatfelv�tel. Ha pedig a kapcsolatfelv�tel alapja, elind�t�ja egy jogs�rt�, megt�veszt� t�j�koztat�s, akkor egy�rtelm�, hogy a tov�bbi inform�l�d�s nem k�sz�b�li ki a jogs�rt�st.

Az OTP �ll�spontja szerint azonban megalapozatlan a fogyaszt�k megt�veszt�s�nek meg�llap�t�sa.��ll�spontjuk szerint egy�sz�r�lap a figyelemfelh�v�s eszk�ze �s nem a teljes k�r� �s r�szletes �gyf�l-t�j�koztat�st szolg�lja, egyben a szerz�d�s l�trehoz�s�t megalapoz� fogyaszt�i d�nt�s sem a rekl�m alapj�n sz�letik. A bank hirdetm�nyeiben tette k�zz� a t�nylegesen alkalmazott kond�ci�kat.

A hat�rozat nem joger�s, az OTP Bank �lni k�v�n jogorvoslati lehet�s�gvel.