A Fed alapkamat 5,25 sz�zal�k maradt

2007.08.08. 9:36

Az �ltal�nos v�rakoz�soknak megfelel�en, v�ltozatlan szinten, 5,25 sz�zal�kon tartotta az alapkamatot az amerikai sz�vets�gi tartal�kbank (Fed) kamatalak�t� Ny�ltpiaci Bizotts�ga (FOMC) kedden.

A d�nt�s ut�n nyilv�noss�gra hozott jegybanki k�zlem�ny csal�d�st okozott a befektet�knek, mivel gyakorlatilag nem foglalkozott az elm�lt hetek jelent�s r�szv�ny�r-cs�kken�st kiv�lt� jelz�loghitel gondokkal, �s ez�rt a pozit�v tartom�nyban mozg� vezet� t�zsdemutat�k a vesztes�ges oldalra ker�ltek. A doll�r �rfolyama gyeng�lt.

A Fed kilencedik alkalommal tartotta 5,25 sz�zal�kon a kamatot �s mik�zben azt k�z�lte, hogy valamelyest n�tt a gazdas�gn�veked�s lassul�s�nak a kock�zata, az aggodalom f� forr�s�t tov�bbra is az infl�ci� jelenti a sz�m�ra.

A FOMC d�nt�s�vel a kamatszint a 2006 j�niusi szinten maradt, miel�tt 17 alkalommal volt kamatemel�s, egyenk�nt negyed sz�zal�kponttal.

A Fed k�zlem�nye szerint az els� f�l�vben m�rs�kelt volt a gazdas�gn�veked�s, az elm�lt hetekben ingatag volt a p�nzpiac, a hitelfelt�telek szigorodnak egyes ter�leteken, �s tart a korrekci� a lak�ingatlan-piacon.

�sszess�g�ben a Fed �gy v�lte, hogy a k�vetkez� negyed�vekben folytat�dik a gazdas�g m�rs�kelt b�v�l�se, amit t�mogat a foglalkoztatottak sz�m�nak tart�s n�veked�se.

KAPCSOLÓDÓ CIKK