Eddig minden j�l megy a bankokn�l, m�r ami a lakoss�gi hitelez�st illeti. A piaci szerepl�k becsl�se szerint j�liusban �jabb 120 milli�rd forinttal n�tt a h�ztart�sokn�l kinn l�v� k�lcs�n�llom�ny, �s van es�ly arra, hogy az �ves b�v�l�s meghaladja a 20 sz�zal�kot.

Az �v elej�n m�g nagyon �vatosan nyilatkoztak a bankok, els�sorban a korm�ny megszor�t� int�zked�sei miatt a v�rhat� piacr�l. Egyes szerepl�k nem z�rt�k ki az egy sz�mjegy� hitel�llom�ny-emelked�s lehet�s�g�t sem, de az optimist�bbak is a n�veked�si dinamika �rezhet� cs�kken�se mellett voksoltak.

A statisztikai adatok azonban r�c�folnak az el�zetes aggodalmakra: b�r az egyre magasabb b�zis miatt a sz�zal�kos b�v�l�si �tem n�mileg lassul, a hitelfelv�teli kedv drasztikus visszaes�s�r�l nem lehet besz�lni. Az MNB statisztik�i szerint az idei els� f�l �vben n�ttek a szem�lyi �s az �ruv�s�rl�si k�lcs�n�k �llom�nyai, legjobban pedig a szabad felhaszn�l�s� jelz�loghitelek fogytak. Ez �v j�nius�ban ezen k�lcs�n�k �llom�nya t�bb mint 901 milli�rd forint volt, janu�rban alig 780, egy �ve pedig 635 milli�rd.

A megtakar�t�sokat illet�en ugyanakkor m�r pontosabban j�soltak a bankok, hiszen alig emelked� vagy cs�kken� bet�t�llom�nyokkal sz�moltak 2007-re. A h�ztart�sok�iban val�ban alig van mozg�s, s�t, a forintbet�tek �rt�ke m�rs�kl�d�tt is az ut�bbi h�napokban. A p�nz�gyi fel�gyelet statisztik�i szerint a belf�ldi forintbet�tek �llom�nya janu�r �ta ha lassan is, de folyamatosan cs�kken. �v elej�n 4058, m�jusban 4014 milli�rd forint volt az �rt�k�k. A tavalyi kamatad� hajr�ban k�t�tt �s most lej�r� egy�ves lek�t�sek meghosszabb�t�sa viszont az �llom�nyok b�v�l�s�t hozhatja a k�vetkez� n�h�ny h�napban. Ezekre akci�kat is ind�tottak a bankok.