Danubius: 634 milli� forint nyeres�g

2007.08.14. 8:04

A Danubius Hotels Nyrt. az �v els� fel�ben egysz�zal�kos �ves emelked�ssel 21,805 milli�rd forint �rbev�telt �rt el. Ad�z�s el�tti nyeres�ge 634 milli� forint volt, szemben a b�zisid�szakban elk�nyvelt 1,772 milli�rd forint vesztes�ggel - k�z�lte a sz�llodat�rsas�g a nemzetk�zi p�nz�gyi jelent�si szabv�ny (IFRS) szerinti konszolid�lt gyorsjelent�sben.

A m�sodik negyed�vi 12,178 milli�rd forint �rbev�tel stagn�lt a b�zishoz k�pest, ugyanakkor az ad�z�s el�tti profit 183 sz�zal�kkal 1,665 milli�rd forintra n�tt. A portfolio.hu �ltal megk�rdezett elemz�k 1,645 milli�rd forintot v�rtak. Az �prilis-j�niusi �rbev�tel annak ellen�re maradt v�ltozatlan, hogy a foglalts�g egy sz�zal�kponttal emelkedett. Az els� f�l�vben az er�s forint 260 milli� forint bev�telkies�st okozott, �s ez a tendencia a harmadik negyed�vben is folytat�dik - jegyzi meg a gyorsjelent�s.

Az els� f�l�vben az ad�- �s kamatfizet�s, t�ket�rleszt�s �s amortiz�ci� el�tti nyeres�g (EBITDA) egy sz�zal�kkal 3,101 milli�rd forintra emelkedett. Az �zemi szint� nyeres�g 11 sz�zal�kkal 820 milli� forintra m�rs�kl�d�tt. A p�nz�gyi vesztes�g 2,643 milli�rd forintr�l 117 milli� forintra cs�kkent r�szben az elk�nyvelt realiz�lt �s nem realiz�lt 564 milli� forint deviza �rfolyamnyeres�gnek k�sz�nhet�en. A m�lt �v els� hat h�napj�ban az �rfolyamvesztes�g el�rte a 2,142 milli�rd forintot.

A Danubius csoport az els� f�l�vben 2,1 milli�rd forintot ford�tott beruh�z�sokra, 41 sz�zal�kkal kevesebbet a b�zisn�l.

A magyarorsz�gi sz�llod�k a 2006 els� f�l�vi 1,453 milli�rd forint vesztes�ggel szemben az id�n az �v els� fel�ben 542 milli� forint ad�z�s el�tti nyeres�get �rtek el, de �zemi szinten a profit 51 sz�zal�kkal 538 milli� forintra cs�kkent. A 14,68 milli�rd forint �rbev�tel h�rom sz�zal�kkal maradt el a b�zist�l.

A m�sodik negyed�vben m�rs�kl�dtek az �tlagos szoba�rak, cs�kkent a gy�gy�szati bev�tel a kezel�sek sz�m�nak visszaes�se miatt �s cs�kkent a vend�g�jszak�k sz�ma is. Az �zemi nyeres�g a m�sodik negyed�vben 29 sz�zal�kkal 1,307 milli�rd forintra esett vissza, de az ad�z�s el�tti nyeres�g 478 sz�zal�kkal 1,295 milli�rd forintra n�tt. A b�zisid�szakban a profitot 1,6 milli�rd forint p�nz�gyi vesztes�g rontotta.

A csehorsz�gi sz�llod�k bev�tele 1 sz�zal�kkal 2,75 milli�rd forintra m�rs�kl�d�tt, az �zemi profit 269 milli� forint volt az egy �vvel kor�bbi 136 milli� forint vesztes�g ut�n. A p�nz�gyi vesztes�g 182 milli� forintot tett ki, az ad�z�s el�tti profit pedig 87 milli� forint volt, szemben az egy �vvel kor�bbi 168 milli� forint vesztes�ggel. Szlov�ki�ban a Danubius a 3,82 milli�rd forint bev�telt �rt el, 16 sz�zal�kkal t�bbet mint a m�lt �v els� fel�ben. Az �zemi szint� vesztes�g 9 milli� forintr�l 58 milli�ra n�tt, a p�nz�gyi vesztes�g ugyanakkor 114 milli� forintr�l 27 milli� forintra cs�kkent. Ad�z�s el�tt a sz�llodat�rsas�g 85 milli� forint vesztes�get sz�molt el az egy �vvel kor�bbi 123 milli� forinttal szemben. Rom�ni�ban 23 sz�zal�kkal 556 milli� forintra emelkedett az �rbev�tel �s a 2006 I. f�l�vi 21 milli� forint �zemi szint� vesztes�ggel szemben 2007 els� hat h�napj�ban 71 milli� forint nyeres�get �rt el a t�rsas�gcsoport. Az ad� el�tti nyeres�g 90 milli� forint volt, szemben a tavaly els� hat havi 28 milli� forintos vesztes�ggel.

A Danubius Hotels konszolid�lt m�rleg�nek f��sszege az id�szak v�g�n el�rte a 84,74 milli�rd forintot, l�nyeg�ben v�ltozatlan maradt. A Danubiusnak j�nius v�g�n 18,1 milli�rd forint volt a hossz�lej�rat� hitel�llom�nya, 16 sz�zal�kkal kisebb a b�zisn�l. A CP Holdings csoport t�bbs�gi tulajdon�ban l�v� t�rsas�g jegyzett t�k�je 8,285 milli�rd forint, konszolid�lt saj�t t�k�je pedig egy sz�zal�kos �ves emelked�ssel a f�l�v v�g�n el�rte az 50,21 milli�rd forintot.

A Danubius r�szv�nyeivel a Budapesti �rt�kt�zsde A kateg�ri�j�ban lehet kereskedni. A pap�r a h�tf�i napot 10 000 forinton z�rta, az elm�lt 52 h�tben a legalacsonyabb �rfolyama 5 700 forint, a legmagasabb 11 000 forint volt.

KAPCSOLÓDÓ CIKK