R�ba: 40 milli� forint nyeres�g

2007.08.14. 11:22

A R�ba Nyrt. �rbev�tele az els� f�l�vben 9 sz�zal�kkal emelkedve 27,433 milli�rd forintot �rt el, a nett� eredm�ny 154 milli� forint volt, szemben a b�zisid�szaki 826 milli� forintos vesztes�ggel - k�z�lte a t�rsas�g a nemzetk�zi p�nz�gyi jelent�si szabv�ny (IRFS) szerinti konszolid�lt gyorsjelent�s�ben kedden.

A R�ba-csoport �zemi eredm�nye 2007 els� f�l�v�ben 113,3 milli� forintot tett ki, szemben az el�z� �vi 305,4 milli�val. Az ad�z�s el�tti eredm�ny 40 milli� forint volt, a b�zisadat 881,7 milli� forint vesztes�get mutat.

A m�sodik negyed�vben az �rbev�tel 14,452 milli�rd forint volt, 10 sz�zal�kkal meghaladva a 2006 II. negyed�vit. Az �zemi eredm�ny 103,1 milli� forintot tett ki, szemben az egy �vvel kor�bbi 282,9 milli� forinttal. �gy a R�ba-csoport 2007 m�sodik negyed�vben 102,9 milli� forint ad�zott nyeres�get �rt el a tavalyi �v hasonl� id�szak�nak 644,4 milli� forint vesztes�g�vel szemben.

Az� els� f�l�vben az ad�- �s kamatfizet�s, t�ket�rleszt�s �s amortiz�ci� el�tti nyeres�g (EBITDA) 1678 milli� forintot tett ki, ami a b�zisid�szak 104,6 sz�zal�k�nak felel meg. (EBIDTA-szinten a m�sodik negyed�vben 856 milli� forint eredm�nyt �rt el a R�ba-csoport, a tavalyi 943 milli� forinttal szemben.)

A c�gcsoporton bel�l a R�ba Fut�m� Kft. �rbev�tele az adott negyed�vben 9 milli�rd forint volt, a tavalyi �v b�zisid�szak�ban el�rt 8,5 milli�rd forinttal szemben, ami 6,4 sz�zal�kos n�veked�snek felel meg. EBITDA-szinten a Fut�m� Kft. m�k�d�s�b�l sz�rmaz� eredm�nye az adott id�szakban 399 milli� forintra cs�kkent a tavalyi 505 milli� forintr�l.

A R�ba J�rm�ipari Alkatr�szgy�rt� Kft. �rbev�tele 33,4 sz�zal�kkal 4,1 milli�rd forintra n�tt, EBITDA-szinten pedig az �zlet�g m�k�d�s�b�l sz�rmaz� eredm�ny az �rintett id�szakban 35 sz�zal�kkal emelkedve 304 milli� forintra n�tt a tavalyi 226 milli� forinthoz k�pest.

A R�ba J�rm� Kft. �rt�kes�t�s�nek �ven bel�li eloszl�sa nagy hull�mz�st mutat. Az �zlet�g �rbev�tele az adott negyed�vben 2 milli�rd forint volt, megegyez�en a tavalyi �v b�zisid�szak�val. EBITDA-szinten a kft. m�k�d�sb�l sz�rmaz� eredm�nye az adott id�szakban 237 milli� forintot �rt el a tavalyi 184 milli� forinttal szemben. Az els� f�l�vi 27,4 milli�rd forintos nett� �rbev�telb�l az export �sszege 17 milli�rd forint.

A g�pipari t�rsas�g els� f�l�vi nett� eredm�nye 153,9 milli� forint volt, szemben az el�z� �vi 825,8 milli� forint vesztes�ggel. A m�sodik negyed�vi nett� profit 102,9 milli� forintot tett ki (a b�zisadat m�nusz 644,4 forint).

A R�ba r�szv�nyeivel a Budapesti �rt�kt�zsde A kateg�ri�j�ban kereskednek, a h�tf�i z�r��r 2180 forint volt. Az elm�lt 12 h�napban a 812 �s 2337 forint k�z�tti �rfolyamon forgott a pap�r.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK