M�r 261 forint felett az eur�

2007.08.21. 17:46

A forint �rfolyama tov�bb gyeng�lt az eur�hoz k�pest a budapesti bankk�zi devizapiacon. Kedd d�lut�n 261,40/50 volt az �rfolyam, ami a reggeli 260,00/15 forintt�l 140 fill�rrel, a p�ntek d�lut�ni 257,20/25 forintos eur��rfolyamt�l ugyanakkor m�r 420 fill�rrel t�r el.

A d�lut�ni �rt�k egyben a keddi �rfolyams�v fels� sz�le is; a m�sik "v�glet" a d�lel�tti 259,00 forint k�r�li �rt�k volt. A forint jelenleg 7,41 sz�zal�kra �ll a beavatkoz�si s�v k�zep�t�l - az er�s oldalon. Ez 146 b�zispontos gyeng�l�s, hiszen p�nteken m�g 8,87 sz�zal�k volt a t�vols�g.

Az okok k�z�tt a keresked�k v�ltozatlanul a nemzetk�zi piaci viszonyok alakul�s�t, a bizonytalans�g eszkal�l�d�s�t emlegetik. Megnyugv�st - esetleg csak ideiglenes megnyugv�st - okozhat a Fed sokak �ltal v�rt kamatcs�kkent�se.

A doll�r/forint �rfolyam kedd d�lut�n 193,85/194,00 volt a p�nteki 190,35/70 ut�n.

KAPCSOLÓDÓ CIKK