T�bb mint ezer neves�tett�r�szv�nyese�van az FHB-nek az augusztus v�gi �gylet ut�n, a Teb�sz-nek�ezzel nincsenek neh�zs�gei.

A T�zsdei Egy�ni Befektet�k �rdekv�delmi Sz�vets�ge (Teb�sz) beletekintett az FHB Nyrt. 50 sz�zal�k plusz egy szavazat �llami tulajdon �rt�kes�t�se ut�ni �llapotot t�kr�z� r�szv�nyk�nyv�be �s �kisbefektet�i szempontb�l megnyugtat�nak tal�lta a bank��j r�szv�nyesi �sszet�tel�t.

A helyzet teljes k�r� tiszt�z�sa �rdek�ben azonban a szervezet felk�rte az FHB vezet�s�t, hogy a rendelkez�sre �ll� t�rv�nyi eszk�z�kkel h�vja fel a h�rom, egyenk�nt 10 sz�zal�kn�l nagyobb r�szv�ny�llom�nyt kezel� let�tkezel�t a m�g�tt�k �ll� r�szv�nyesek �s tulajdoni h�nyaduk azonos�t�s�ra.

A hivatalos k�zlem�ny szerint az augusztus 29-i �rt�kes�t�sben t�bb mint k�t tucat hazai �s nemzetk�zi (ausztriai, sv�jci, holland �s angolsz�sz) int�zm�nyi befektet� szerzett egyenk�nt legfeljebb 2-3 sz�zal�kig terjed� tulajdoni h�nyadot. Az �rdekv�delmi sz�vets�g t�j�koztat�sa szerint 1.307 neves�tett r�szv�nyes szerepel. Ebb�l kilenc let�tkezel�, amelyek �sszesen 38 alsz�ml�n tartj�k nyilv�n a n�luk elhelyezett r�szv�nyeket.�A kilenc let�tkezel�b�l h�romnak a nev�n egyenk�nt 10 sz�zal�kos tulajdoni h�nyadot meghalad� r�szv�ny szerepel. Ezen k�v�l mind�ssze k�t neves�tett r�szv�nyes rendelkezik 5 sz�zal�kn�l nagyobb tulajdonnal.