Biztos�t�t alap�t J�rai Zsigmond egykori p�nz�gyminiszter, volt MNB-eln�k, Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudom�nyos Akad�mia eln�ke, Kieselbach Tam�s gal�riatulajdonos, Straub Elek, a Magyar Telekom (Mat�v) egykori vezet�je, M�ricz G�bor, a Kapt�r Zrt. vez�rigazgat�ja �s a Concorde egyik f� tulajdonosa, valamint Kor�nyi G. Tam�s, a Napi Gazdas�g f�szerkeszt�je.

T�bb napilap inform�ci�ja szerint heteken bel�l alap�t�si enged�ly�rt folyamodik a K�z�p-eur�pai Biztos�t� Zrt. n�vre keresztelt c�g, amely 8-9 h�nap m�lt�n kezdheti meg tev�kenys�g�t - �rja a N�pszabads�g.

Az eln�k-vez�rigazgat� Horv�th B�la lesz, aki a Nationale Nederlanden biztos�t�j�nak felfuttat�s�val alapozta meg h�rnev�t (amelyen valamelyest csorb�tott a nem annyira dics� sors� M�bit megalap�t�sa). J�rai Zsigmond a c�gben nagyr�szv�nyesk�nt �s fb-eln�kk�nt j�tszik majd szerepet.

A tervezett alapt�ke 2,5 milli�rd forint, a t�rsas�g c�lja a t�zsdei megjelen�s, Magyarorsz�g mellett Jugoszl�vi�ban, Rom�ni�ban �s Bulg�ri�ban k�v�nnak szolg�ltatni - k�s�bb pedig a r�gi� m�s orsz�gaira is kiterjeszten�k tev�kenys�g�ket. Horv�th B�la a Napi Gazdas�gnak nyilatkozva azt mondta: a hagyom�nyos �letbiztos�t�sok �s unit link t�pus� biztos�t�sok mellett �j, m�sok �ltal m�g el nem foglalt ter�leteken k�v�nnak megjelenni - �m err�l t�bbet nem mondott.

A c�g alap�t�i a magyar p�nz�gyi �letben j�l ismert bank�rral, vagyonkezel�vel, biztos�t�si br�kerrel is t�rgyalnak a r�szv�telr�l.