V�get �rhet a frankhitelek aranykora

2007.09.13. 7:03

A kamatemelked�s ugyan minden bank sz�m�ra egyar�nt dr�g�bb� teszi a devizaforr�sokat, �m bankonk�nt �s hitelenk�nt elt�rhet a t�rleszt�r�szlet emelked�s�nek ideje �s nagys�ga - tudta meg az [origo] a bankokhoz int�zett k�rk�rd�s�b�l.

Az Erste Bank szak�rt�i szerint p�ld�ul azonnali hat�s nem v�rhat�, ez ink�bb�2008 elej�re tehet�, amikorra a�bankok�r�szben vagy eg�szben �rv�nyes�tik az esetleges szigor�t�st a�hitelkamataikban is - k�z�lt�k megkeres�s�nkre a bankn�l. Az OTP Bankn�l sem �rv�nyes�tik felt�tlen�l a forr�sdeviz�n�l bek�vetkez� kamatv�ltoztat�sokat. P�ld�ul 2007. szeptember 1-j�t�l - a frank v�ltozatlan�kamatszintje mellett - a�frank alap� jelz�log t�pus� hitel els� �vi akci�s kamat�t 0,25 sz�zal�kkal 4,95 sz�zal�kra cs�kkentett�k. Nem tervez kamatemel�st a Raiffeisen Bank sem.

A kamatemel�s nem v�gna f�ldh�z

A kamat emelked�se egy�bk�nt �nmag�ban nem hoz �ri�si n�veked�st a t�rleszt�sben. J�l mutatja ezt a CIB�p�ld�ja. Jelenleg egy 5 milli� forintos, 20 �vre felvett frank alap� hitel�sszegn�l a jelenlegi 1,49 sz�zal�kos hitelkamattal �s 2,64 sz�zal�kos kezel�si k�lts�ggel sz�molva a havi t�rleszt�r�szlet 36 244 forint. Amennyiben a kamat 25 b�zisponttal emelkedik, akkor a havi t�rleszt�r�szlet 36 830 forintra v�ltozik, ami kevesebb, mint 600 forint pluszt jelent.

A forint gyeng�l�se el�tt felvett devizahitelek eset�ben egy�bk�nt m�r komolyabb n�veked�s v�rhat� a havi t�rleszt�r�szletekben. Egy �tlagos �gyletet tekintve (8 milli� forintos hitel 20 �vre) a havi t�rleszt�r�szlet t�bb ezer forinttal is emelkedhet - k�z�lte a Volksbank az [origo]-val. Az elm�lt k�t h�napban -�j�lius 10-i �s szeptember 10-i Volksbank devizaelad�si �rfolyamokat tekintve - az eur� jegyz�se�11,13, a frank� pedig 7,80 forinttal dr�gult. A v�ltoz�s havonta hozz�vet�leg�3000 forint t�bbletfizet�st jelenthet mindk�t devizanemn�l az �gyfeleknek.

Forr�s: CIB Bank

A bankok azonban �les versenyben vannak egym�ssal, �gy az eg�sz �vet tekintve sem j�rtak rosszul eddig a frankhitelesek. J�l l�tszik ez a Budapest Bank p�ld�j�n is, hiszen a kamatszint emelked�s�t az adminisztr�ci�s d�j elenged�s�vel �gy ellens�lyozt�k, hogy a t�rleszt�r�szletek szinte alig emelkedtek az �v eleje �ta.

Sv�jci frank alap� lak�sv�s�rl�si hitel eset�n:

2007.01.01 kond�ci�kkal 5M Ft 20 �vre 35 903 Ft (kamat 3,69 %, adminisztr�ci�s d�j 1,5 %)

2007.09.01 kond�ci�kkal 5M Ft 20 �vre 36 098 Ft (kamat 5,99%, adminisztr�ci�s d�j nincs)

Mi lesz, ha nem b�runk fizetni?

Nem kell p�nikba esni, ha hirtelen �gy l�tszik, nem tudjuk fizetni a megemelt t�rleszt�r�szleteket. A bankok az [origo] erre vonatkoz� k�rd�s�re szinte egy�ntet�en azt v�laszolt�k, hogy van t�bb megold�s is, a legfontosabb azonban az, hogy jelezz�k a gondot a banknak, ne �gy der�lj�n ki, hogy nem fizet�nk. Ebben az esetben k�l�nb�z� megold�sok vannak: p�ld�ul: a futamid� meghosszabb�t�sa, a t�rleszt�s �t�temez�se, a t�rleszt�s felf�ggeszt�se egy r�vid id�re, vagy ha seg�t, akkor hitelv�lt�s is.

De�k B�lint

Előző
  • 1
  • 2
Következő

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK