V�laszthat� lesz a nyugd�jp�nzt�r-portf�li�

2007.09.20. 16:17

V�laszthat� portf�li�s rendszert ind�t�az OTP Mag�nnyugd�jp�nzt�r 2008. janu�r 1-j�vel, ami a p�nzt�rtagok sz�m�ra lehet�v� teszi, hogy befizetett tagd�jaikat az �ltaluk kiv�lasztott kock�zat� �s v�rhat� hozam� befektet�si csomagokban helyezz�k el - jelentette be Nagy Csaba, a p�nzt�r �gyvezet� igazgat�ja.

Nemzetk�zi tapasztalatok szerint eredm�nyesebb a vagyonkezel�s, ha a p�nzt�r a befektet�seket a p�nzt�rtagok �letp�ly�j�hoz, hozamelv�r�s�hoz �s kock�zatv�llal�si hajland�s�g�hoz igaz�tja, hosszabb t�von pedig 1-2 sz�zal�kpontnyi hozamk�l�nbs�g is jelent�sen befoly�solja a nyugd�j m�rt�k�t - hangs�lyozta Nagy Csaba.

A p�nzt�rtagok a t�rv�nyi el��r�soknak megfelel�en h�rom befektet�si csomag k�z�l v�laszthatnak. Az 5 �ven bel�l nyugd�jba men�knek a legfeljebb 10 sz�zal�kos r�szv�nyar�nyt tartalmaz� "klasszikus" portf�li�, akiknek a nyugd�jaz�sig 15 �vn�l kevesebb van h�tra, a 10-40 sz�zal�k k�z�tti r�szv�nyar�ny� "kiegyens�lyozott" csomag, a fiataloknak pedig a 40 sz�zal�k feletti r�szv�nyar�ny� "n�veked�si" portf�li� aj�nlott.�

A p�nzt�r �ltal k�n�lt portf�li�k k�z�l az elm�lt t�z �vben a "n�veked�si" teljes�tett a legjobban, referenciahozama 14,71 sz�zal�k, re�lhozama 6 sz�zal�k volt. Hossz� t�von a r�szv�nybefektet�sek teljes�tm�nye meghaladja a k�tv�nybefektet�sek hozam�t, r�videbb t�von azonban a referenciaindex ingadozik, ez�rt val�ban csak hosszabb t�von �rdemes ebben gondolkodni - mondta az igazgat�. A legkisebb kock�zat� "klasszikus" portf�li� referenciahozama 12,59 sz�zal�k, re�lhozama 4,04 sz�zal�k volt 1997 �s 2006. k�z�tt, m�g a "kiegyens�lyozott�" 13,25, illetve 4,65 sz�zal�k. A m�ltb�li teljes�tm�nyek term�szetesen nem jelentenek garanci�t a j�v�beli teljes�tm�nyekre - mondta Nagy Csaba.

A portf�li�v�laszt�sra december 1-j�ig van lehet�s�g, ezt k�vet�en legfeljebb hathavonta lehet v�ltoztatni, a v�lt�s d�ja maximum 2000 forint lesz. Nagy Csaba a v�lt�ssal kapcsolatban figyelmeztetett: lesznek rosszabb hozam� �vek is, fontos, hogy a tagok olyankor ne menek�ljenek �t m�s portf�li�ba, mert ha rosszkor sz�llnak ki a befektet�sb�l, a v�lt�s sokkal t�bbe ker�l az �tv�lt�si d�jn�l. Akik nem v�lasztanak portf�li�t, azokat a p�nzt�r a t�rv�nyi el��r�sok szerint, a nyugd�jkorhat�rig h�tral�v� �veik sz�ma alapj�n automatikusan besorolja a megfelel� portf�li�ba.

A v�laszthat� portf�li� bevezet�s�t illet�en t�bb orsz�g - �sztorsz�g, Litv�nia, Szlov�kia - lek�r�zte Magyarorsz�got, s�t Szlov�ki�ban eleve �gy ind�tott�k a rendszert. Nagy Csaba szerint ennek is van el�nye: tanulni lehet m�s orsz�gok tapasztalataib�l.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK