A budapesti bankk�zi devizapiacon cs�t�rt�k d�lut�n n�gy �ra ut�n 250,00/20 volt az eur�/forint �rfolyam, teh�t kiss� tov�bb er�s�d�tt a forint a reggeli 250,20/30, illetve a szerda d�lut�ni 250,60/75 ut�n.

A nap sor�n rendk�v�l sz�k s�vban, alig mozdult az �rfolyam; voltak kis�rletek a 250-es ellen�ll�s �tt�r�s�re, de ezek nem j�rtak eredm�nnyel; ezzel is �sszef�gghet, hogy a r�gi� deviz�i k�z�l ma a forint javult legkev�sb� - mondt�k keresked�k az MTI-nek.

A forint d�lut�n 11,43 sz�zal�kra �llt a beavatkoz�si s�v k�zep�t�l, 21 b�zisponttal t�volabb, mint szerd�n. A doll�r/forint �rfolyam cs�t�rt�k d�lut�n 176,60/80 volt a reggeli 176,75/85 �s az el�z� esti 177,45/75 ut�n.

A mai �llamk�tv�ny-aukci�k ellen�re sem t�rt�nt semmi �rdemleges az �llampap�rok piac�n. Keresked�k megfogalmaz�sa szerint egy helyben toporog a piac. Ugyanakkor a hozamok volatilit�sa er�sen cs�kkent, ami azt sugallja, hamarosan kit�r�s v�rhat�: az MNB kamatcs�kkent�st k�vet� nyilatkozatai miatt ink�bb a hozamok emelked�se val�sz�n�s�thet�.