Nyilv�nos lev�lben sz�l�tja f�l a Mol-menedzsmentet az OMV-vel val� t�rgyal�sok felv�tel�re a magyar olajc�g r�szv�nyeit is kezel� befektet�si alap. A lev�l szerint Magyarorsz�gnak mint EU-tagnak el kell fogadnia a t�ke szabad mozg�s�ra vonatkoz� szab�lyokat.

Hivatalos t�rgyal�sok megkezd�s�t k�veteli a Mol �s az OMV k�z�tt, ut�bbi 32 000 forintos r�szv�nyenk�nti aj�nlat�r�l a Centaurus Capital nev� befektet�si alap.�A Hern�di Zsolthoz �s Cs�nyi S�ndorhoz c�mzett lev�l meglehet�sen parancsol� hang�, �s felsz�l�tja a Molt, hogy tart�zkodjon a potenci�lis szinergi�k meg�t�l�s�t�l.

"A�Mol-menedzsment a r�szv�nyesek �rdek�ben hagyjon fel az �gylet al�s�s�ra tett k�s�rleteivel" (a k�l�nb�z� struktur�lis megold�sok a r�szv�nyek k�r�lbel�l 40 sz�zal�ka felett biztos�tanak kontrollt a�Mol vezet�s�nek), mert ezek a Centaurus szerint nem szolg�lj�k sem a Mol, sem a r�szv�nyesek �rdekeit. Az alapkezel��fogalmaz�sa szerint�"a Mol sz�molja fel ezeket a struktur�lis megold�sokat �s vonja be megv�s�rolt saj�t r�szv�nyeit; valamint vonj�k vissza a 10 sz�zal�kos szavazati korl�tot".

Forr�s: [origo]

A Centaurus felsz�l�tja a�CEZ-t, hogy�ne v�s�roljon 10 sz�zal�kos r�szesed�st a Molb�l, tov�bbi korl�tjak�nt egy lehets�ges OMV-tranzakci�nak, vagy ha m�gis megteszi (a Mol �rvel�se alapj�n, amely szerint az OMV-aj�nlat s�lyosan alul�rt�keli a Molt), akkor a Mol 32 000 forintos r�szv�nyenk�nti �rfolyam f�l�tt�adja el a r�szesed�st a CEZ-nek. (Augusztus v�g�n l�tott napvil�got az a h�r,�miszerint a�cseh t�zsd�n is forg� �ramszolg�ltat�, a CEZ �s a Mol strat�giai sz�vets�g l�tes�t�s�r�l �rt al� sz�nd�knyilatkozatot, amelynek r�szek�nt a CEZ legfeljebb 10 sz�zal�kos r�szesed�st�szerez a Molban. T�j�koztat�suk szerint K�z�p-Eur�pa k�t vezet� energiav�llalata egy sz�lesk�r� strat�giai sz�vets�g alapjait fekteti le.)

Forr�s: MTI
Martin Bartenstein (k�z�pen)

A lev�l v�g�l kiemeli, hogy Magyarorsz�gnak mint EU-tagnak el kell fogadnia az EU alapvet� szab�lyait, �gy a t�ke szabad mozg�s�ra vonatkoz�, az EU alap�t�s�t�l �rv�nyes szab�lyt is.

Lex Mol

A parlament�h�tf�n d�nthet a strat�giai c�gek v�delm�re kidolgozott, lex Mol n�ven ismert t�rv�nyjavaslatr�l. Az OMV-t t�mogat�osztr�k gazdas�gi miniszter, Martin Bartenstein szerint a magyar korm�ny megv�s�rolhatn� a Mol 25 plusz egy sz�zal�k�t,�amely �gy blokkol� kisebbs�gi r�szt garant�lna. R�ad�sul �gy m�g ink�bb�egyenl� felek �sszeolvad�s�r�l lehetne sz�.

Az osztr�k �llam�az OMV 31,5 sz�zal�kos tulajdonosa, �s�egy�arab r�szv�nytulajdonos t�rsas�ggal egy�tt szavazva gyakorlatilag ir�ny�thatja a t�rsas�got. Kor�bban K�ka J�nos magyar gazdas�gi miniszter arra sz�l�totta f�l Ausztri�t, hogy sz�lljon ki az OMV-b�l.