Piaci elemz�k szerint nincs re�lis es�lye annak, hogy a magyar �llam ism�t r�szesed�st szerezzen a Molban, az osztr�k gazdas�gi miniszter erre vonatkoz� h�tv�gi �tlet�t a Mol �s az OMV k�z�tti kommunik�ci�s harc r�sz�nek tekintik. A Mol 25 sz�zal�k�nak felv�s�rl�sa a r�szv�nyek jelenlegi piaci �rfolyam�n mintegy 790 milli�rd forintba ker�lne.�

Herczenik �kos, a Raiffeisen Bank elemz�je nem gondolja, hogy egy ilyen l�p�snek b�rmilyen re�lis es�lye lenne. A magyar korm�ny ink�bb t�rv�nyi �ton pr�b�lja meg szab�lyozni a Molban val� befoly�sszerz�st - mondta a szak�rt�, utalva a Parlament el�tt l�v� Lex Molk�nt emlegetett t�rv�nyjavaslatra.�Az osztr�k miniszter felvet�s�t a kommunik�ci�s h�bor� r�sz�nek tekinti, v�laszul a Molnak arra az indokl�s�ra, hogy az�rt is elutas�tja az egyes�l�st, mert az OMV-ben �llami r�szesed�s van.

Herczenik �kos szerint az OMV l�p�se arra j� volt, hogy nyom�st gyakoroltasson a Mol-menedzsmentre a f�ggetlen befektet�k �ltal, hiszen ez az OMV poz�ci�j�t er�s�ti. A szak�rt� ugyanakkor �gy v�li: az OMV-nek tov�bbra sincs re�lis es�lye arra, hogy megszerezze a kontrollt a Molban. Az elemz� nem gondolja, hogy a nyom�sgyakorl�s hat�s�ra ak�r a Mol menedzsmentje, ak�r a magyar korm�ny megv�ltoztatn� az �ll�spontj�t.�

Sarkadi Szab� Korn�l, a Cashline vezet� elemz�je �gy fogalmazott: az, hogy a korm�ny a privatiz�ci� ut�n visszav�s�rolja mag�t a Molba, szembemegy mindenfajta t�rv�nyi szellemis�ggel. Az �tletet � is a kommunik�ci�s harc r�sz�nek tekinti, amelyben az OMV �s az osztr�k korm�ny azt akarja hangs�lyozni, hogy az osztr�kok �ltal szorgalmazott OMV-Mol egy�ttm�k�d�sben egyenl� felek meg�llapod�s�r�l van sz�.�

Sarkadi Szab� Korn�l�is �gy l�tja, hogy az effajta nyom�sgyakorl�snak�nincs hat�sa. A kisebbs�gi tulajdonosok tov�bbra sem tudnak semmit tenni, a t�z sz�zal�kos szavazati korl�t miatt nem tudnak t�bbs�gbe ker�lni a k�zgy�l�sen, hiszen a Mol-menedzsment �s a "bar�ti kezek" a Mol 42 sz�zal�k�t ellen�rzik. Az OMV mellett eddig ki�ll� befektet�k pedig �sszesen nem birtokolnak �t sz�zal�kot a Molban - mutatott r� az elemz�.�

Mindk�t elemz� az Eur�pai Uni� fel�l �rkez� �ll�sfoglal�sban l�tja a szitu�ci� megold�s�t.�Egyetlen es�lye van annak, hogy az OMV c�lt �rjen: ha az EU �gy foglal �ll�st, hogy ez a fajta protekcionizmus ak�r a menedzsment, ak�r az �llam r�sz�r�l a szabad t�ke�raml�st akad�lyozza - mondta Herczenik �kos.