A budapesti bankk�zi devizapiacon h�tf� reggel kiss� gyeng�lt a forint az eur�hoz k�pest: az eur� a h�tf�i keresked�s kezdet�n is 250,40/50 forint volt, az �rfolyam innen azonban 250,70/85-re mozdult.

Az elt�r�s nem jelent�s, �m a keresked�k szerint azt jelzi, hogy a piac n�mik�ppen bizalmatlan a forinttal szemben.Ez a magyar�zata annak is, hogy a forint kimaradt az elm�lt h�t r�gi�s �s felj�v� piacokon egyar�nt megfigyelhet� tendenci�ib�l, e deviz�k �rz�kelhet� meger�s�d�s�b�l.

A h�tf�i �s az elk�vetkez� napokra �ltal�ban jellemz� hangulat a v�rakoz�s� lesz: a hazai fejlem�nyek mellett els�sorban a nemzetk�zi devizapiac esem�nyei, a vil�ggazdas�g tendenci�i befoly�solj�k majd az �rfolyamok alakul�s�t - mondt�k el keresked�k.

A doll�r/forint �rfolyam h�tf�n reggel csaknem fill�rre megegyezett a p�ntekivel: 176,20/35 volt az akkori 176,25/35 ut�n.

H�tf�n v�rhat�an sz�k s�vban marad a forint, a h�t folyam�n lass� er�s�d�s v�rhat�, egy�tt a t�bbi felz�rk�z� piaci valut�val, ahogyan a befektet�k kezdik be�razni egy �jabb amerikai kamatcs�kkent�s kil�t�s�t -��rta a Dow Jones h�r�gyn�ks�g keresked�k v�lem�ny�t id�zve h�tf� reggel.

A forint h�tf� reggel 0,28 sz�zal�kkal er�sebb volt az eur�val szemben a londoni bankk�zi piacon, mint az �v v�g�n. P�ntek reggel�� 0,53 sz�zal�kkal er�sebb, cs�t�rt�k reggel 0,23 sz�zal�kkal er�sebb, szerda reggel 0,31 sz�zal�kkal er�sebb, kedd reggel 0,75 sz�zal�kkal er�sebb, m�lt h�tf� reggel 0,83 sz�zal�kkal er�sebb volt az �v v�gin�l.