Gy�r v�rosa kisz�llt a R�b�b�l

2007.10.02. 12:02

A gy�ri �nkorm�nyzat 2150 forintos �ron v�lt meg a r�szv�nycsomagt�l, vagyis az �gylettel t�bb mint k�tmilli�rd forintos plusz bev�telhez jutott. �

Forr�s: [origo]

Gy�r �nkorm�nyzata eladta 7, 2 sz�zal�kos R�ba-pakettj�t, ami 968 850 darab pap�rt tartalmazott - �rtes�lt a portfolio.hu piaci forr�sokb�l. A tranzakci� ugyanolyan aukci� keret�ben zajlik, mint amilyennel az EBRD is �rt�kes�tette pakettj�t. Az elad�st az Equilor br�kerc�g int�zte, a vev� pedig a KBC volt. Az aukci�ban, kor�bbi �rtes�l�sek szerint 2100 forint az aj�nlhat� minimum �r, csak nagy blokkok megv�tel�re van lehet�s�g (a blokkok pontos m�rete szint�n ismeretlen). �rtes�l�s�nk szerint a teljes csomag v�g�l r�szv�nyenk�nti 2150 forintos �ron kelt el.

Szerett�nk volna felvil�gos�t�st kapni az �nkorm�nyzatt�l arr�l, hogy mi�rt adt�k el r�szesed�s�ket, �s hogy siker�lt-e szakmai befektet�nek �rt�kes�teni a csomagot, de a szerdai sajt�t�j�koztat� el�tt nem k�v�ntak nyilatkozni az �gyben. Borkai Zsolt, a v�ros fideszes polg�rmestere kor�bban �gy nyilatkozott egy helyi lapnak, hogy mindenk�ppen szakmai befektet�nek akarj�k �rt�kes�teni a R�ba-r�szv�nyeket, mert a gy�r m�k�d�se a legfontosabb szempont.

Az 1896-ban alap�tott v�llalat 1992-ben alakult r�szv�nyt�rsas�gg� 11,3 milli�rd forintos t�k�vel. A c�get 1997-ben privatiz�lt�k, ekkor 5 115 000 darab r�szv�nyt v�s�rolhattak a befektet�k, munkav�llal�k. A R�ba 1999-ben elind�tott szervezet�talak�t�s�nak eredm�nyek�pp ma holdingk�nt m�k�dik, tev�kenys�g�t h�rom �zlet�gba csoportos�tva v�gzi: fut�m�, alkatr�sz �s j�rm� �zlet�g. A R�ba az egyik legnagyobb magyar j�rm�ipari v�llalat, amely haszong�pj�rm�-fut�m�veket, j�rm�alkatr�szeket, aut�buszalv�zakat �s speci�lis katonai haszonj�rm�veket gy�rt. A R�ba exportorient�lt v�llalat, alkatr�szeit sz�mos nagy aut�gy�r haszn�lja, itthon p�ld�ul a Suzuki besz�ll�t�ja.

A R�ba Nyrt. �rbev�tele�2007 els� f�l�v�ben 9 sz�zal�kkal emelkedve 27,433 milli�rd forintot �rt el, a nett� eredm�ny 154 milli� forint volt, szemben a b�zisid�szaki 826 milli� forintos vesztes�ggel - k�z�lte a t�rsas�g a nemzetk�zi p�nz�gyi jelent�si szabv�ny (IRFS) szerinti konszolid�lt gyorsjelent�s�ben kedden. A R�ba-csoport �zemi eredm�nye 2007 els� f�l�v�ben 113,3 milli� forintot tett ki, szemben az el�z� �vi 305,4 milli�val. Az ad�z�s el�tti eredm�ny 40 milli� forint volt, a b�zisadat 881,7 milli� forint vesztes�get mutat.Forr�s: [origo]

A m�sodik negyed�vben az �rbev�tel 14,452 milli�rd forint volt, 10 sz�zal�kkal meghaladva a 2006 II. negyed�vit. Az �zemi eredm�ny 103,1 milli� forintot tett ki, szemben az egy �vvel kor�bbi 282,9 milli� forinttal. �gy a R�ba-csoport 2007 m�sodik negyed�vben 102,9 milli� forint ad�zott nyeres�get �rt el a tavalyi �v hasonl� id�szak�nak 644,4 milli� forint vesztes�g�vel szemben.

Az� els� f�l�vben az ad�- �s kamatfizet�s, t�ket�rleszt�s �s amortiz�ci� el�tti nyeres�g (EBITDA) 1678 milli� forintot tett ki, ami a b�zisid�szak 104,6 sz�zal�k�nak felel meg. (EBIDTA-szinten a m�sodik negyed�vben 856 milli� forint eredm�nyt �rt el a R�ba-csoport, a tavalyi 943 milli� forinttal szemben.)