OMV: felgyorsultak, Mol: megszakadtak a t�rgyal�sok

2007.10.10. 12:03

Az OMV m�r "�vek �ta" t�rgyal a Mollal az egy�ttm�k�d�sr�l, �s "elker�lhetetlennek" tartja az ipar�gi konszolid�ci�t a t�rs�gben - id�zte a szerdai Financial Times az osztr�k olajc�g vez�rigazgat�j�t, aki szerint a magyar c�g f�ggetlen r�szv�nyesei t�mogatj�k az egyes�l�st.

Wolfgang Ruttenstorfer a londoni gazdas�gi napilapnak felfedte: az OMV az�ta t�rgyal�sban �ll az egy�ttm�k�d�sr�l a magyar olajipari csoporttal, mi�ta 2001-ben 9 sz�zal�kos r�szt v�s�rolt a Molban. A t�rgyal�sok az ut�bbi tizenk�t h�napban "felgyorsultak", �s "sok intenz�v megbesz�l�s" volt arr�l, hogy mik�pp lehetne "kombin�lni" a k�t �zletet, mondta Ruttenstorfer.

Hern�di Zsolt, a Mol eln�k-vez�rigazgat�ja a Financial Timesnak azt mondta, hogy a magyar c�g val�ban �t �ve t�rgyal az OMV-vel, de szavai szerint e t�rgyal�sokat "megszak�totta" az osztr�k c�g ellens�ges, nem hivatalos aj�nlata. Hern�di szerint az osztr�koknak eml�kezni�k kellett volna arra a r�gi t�rs�gbeli mond�sra, hogy "ha valaki tejet akar, nem kell ahhoz megvenni a tehenet".

Az OMV vezet�je szerint ugyanakkor az osztr�k c�g m�r kapcsolatba l�pett a Mol legt�bb f�ggetlen r�szv�nyes�vel, akiknek mindegyike �dv�z�lte az �sszeolvad�s gondolat�t. Ruttenstorfer szerint "nem mindegyik�k mutatott hajland�s�got arra, hogy meg is sz�laljon, de n�h�nyuk jelezte, hogy aktiviz�ln� mag�t".

Randel Freeman, a londoni k�zpont� Centaurus Capital befektet�si csoport vez�rigazgat�ja a m�lt h�nap v�g�n k�l�n lev�lben fordult Hern�di Zsolthoz �s Cs�nyi S�ndor Mol-aleln�kh�z. A lev�l szerint a Centaurus "ragaszkodik" ahhoz, hogy a Mol vezet�se hagyjon fel minden olyan k�s�rlettel, amely a potenci�lis OMV-tranzakci� "al��s�s�ra" ir�nyul. A Centaurus f�ggetlen Mol-r�szv�nyesk�nt nem t�mogatja azokat a v�llalatvezet�s �ltal kialak�tott "strukt�r�kat", amelyek alapj�n "sok elemz� �gy v�li", hogy a vezet�snek gyakorlatilag 40 sz�zal�knyi Mol-r�szv�ny felett van ellen�rz�se. Az ilyen strukt�r�k sem a Mol, sem r�szv�nyesei �rdekeit nem szolg�lj�k, �s a Centaurus "er�sen arra �szt�nzi" a v�llalatvezet�st, hogy ezeket a strukt�r�kat �p�tse le, �llt a Mol vezet�inek k�ld�tt lev�lben.

A Centaurus levele szerint "riv�lis aj�nlat hi�ny�ban" az OMV aj�nlata "el�g vonz� ahhoz", hogy k�zvetlen�l a f�ggetlen r�szv�nyesek el� t�rj�k, lehet�v� t�ve, hogy �k, �s ne a v�llalatvezet�s vagy a fel�gyel�bizotts�g �t�lje azt meg.

Az OMV vez�rigazgat�ja a Financial Timesnak azt mondta: az osztr�k c�g tov�bbra is elk�telezett az egy�ttm�k�d�sr�l foly� t�rgyal�si folyamat mellett. Hozz�tette: "van �rtelme" a k�t v�llalat "kombin�l�s�nak", mivel a konszolid�ci� a t�rs�gben "elker�lhetetlen".

Az OMV azzal �rvel, hogy a hozz� �s a Molhoz hasonl� nagys�g� energiaipari csoportoknak egyes�teni�k kell erej�ket, hogy felvehess�k a versenyt a nyugati �ri�sokkal, amelyek "irigykedve figyelik" a gyorsan n�vekv� k�z�p- �s kelet-eur�pai piacot, valamint az orosz energiatermel�kkel is, amelyeknek er�s sz�nd�ka a bel�p�s a finom�t�i piacra.

Hern�di Zsolt azonban a lapnak azt mondta: a Mol megtanulta, hogyan m�k�dj�n j�l versenyhelyzetben is. - A verseny azt jelenti, hogy v�ltoztat�sokat kell v�grehajtani, �s mi folyamatosan v�ltoztatunk - mondta.

KAPCSOLÓDÓ CIKK