A magyarok azt gyan�tj�k, hogy a Molra tett OMV-aj�nlat h�tter�ben az orosz Gazprom �s m�s orosz �rdekelts�gek mozognak, �ll a Financial Times cs�t�rt�ki elemz�s�ben, amely szerint a r�gi EU-tagok is ugyan�gy v�dik energiaiparukat, mint Magyarorsz�g. A londoni gazdas�gi napilap szerint a Gazpromnak "m�lyen gy�kerez� �s v�ltozatos" kapcsolatai vannak az OMV-vel, a Mol v�delme ugyanakkor minden szabadpiaci elvvel szembemegy.

Az EU amiatt is agg�dik, hogy az eredm�ny nem k�v�natos versenyellenes tendencia kialakul�sa lesz az �j kelet-eur�pai uni�s tag�llamokban - �rja a lap. A Magyarorsz�gon zajl� �tv�teli k�zdelemnek azonban enn�l is sokkal sz�lesebb geopolitikai dimenzi�ja van, amit figyelembe kell venni. Nem titok ugyanis, hogy az osztr�k c�g �s a b�csi korm�ny j� kapcsolatokat �p�tett ki mind a Gazprommal, mind Moszkv�val. Ausztria volt az els� nyugat-eur�pai orsz�g, amely g�zt v�s�rolt az egykori Szovjetuni�t�l, �s Vlagyimir Putyin jelenlegi orosz eln�k m�jusi b�csi l�togat�sa sor�n Ausztri�t az orosz energiaexport "modellpartner�nek" nevezte, �ll a Financial Timesban. A l�togat�s egybeesett azzal, hogy az OMV �s a Gazprom hossz� t�v� orosz g�zsz�ll�t�si meg�llapod�st k�t�tt, �s ebben ellent�telez�sk�nt szerepelt egy k�z�p-eur�pai g�zeloszt� rendszer k�z�s ki�p�t�se B�cs k�zel�ben.

A Gazprom akkor arra is tett utal�st, hogy �rdekeln� r�szesed�s az OMV-ben. J�llehet az orosz csoport eddig nem szerzett k�zvetlen r�szt az osztr�k v�llalatban, a Gazpromhoz k�t�d� �rdekelts�gek, egyes v�lem�nyek szerint az OMV-r�szv�nyek k�zk�zh�nyad�nak jelent�s r�sz�t ellen�rzik, �rta a londoni gazdas�gi napilap. Egy dolog nyilv�nval�: a Gazpromnak "m�lyen gy�kerez� �s v�ltozatos" kapcsolatai vannak az OMV-vel. Ez csak m�g idegesebb� tette a magyarokat, k�l�n�sen azut�n, hogy a Mol m�r megakad�lyozott egy kor�bbi �tv�teli pr�b�lkoz�st a Gazprom r�sz�r�l, �ll a Financial Times cs�t�rt�ki elemz�s�ben. A lap szerint lehet, hogy az OMV f�ggetlen �tv�teli aj�nlatot tett a Molra, a magyarok azonban "term�szetszer�leg gyan�tj�k", hogy a "sz�nfalak m�g�tt a Gazprom �s orosz �rdekelts�gek man�vereznek".

Oroszorsz�g nem csin�l titkot abb�l a t�rekv�s�b�l, hogy terjeszkedni akar az eur�pai finom�t�i szektorban, �s az orosz g�znak, mint a legf�bb eur�pai energiaforr�snak a rekl�moz�s�val igyekszik er�s�teni befoly�s�t. Magyarorsz�g probl�m�ja az, hogy folyamatosan egyens�lyoznia kell a f�ldg�zell�t�sa 80 sz�zal�k�t sz�ll�t� Oroszorsz�g ny�lt provok�l�s�nak megkock�ztat�sa, valamint sok magyar azon v�gya k�z�tt, hogy Magyarorsz�g maradjon mentes az orosz befoly�st�l. A magyaroknak eddig siker�lt t�vol tartaniuk a Molt "a Gazprom karmait�l", de az oroszok "j� sakkj�t�kosok", �s legut�bbi ausztriai l�p�seik mutatj�k, hogy "m�g nem adt�k fel a j�tszm�t", �ll a Financial Timesban.

A lap szerint egy�bk�nt az EU r�gi tag�llamai ugyan�gy v�dik nemzeti energiaipari csoportjaikat. Annak puszta felvet�se, hogy a Gazprom szemet vetett a Centric�ra - a legnagyobb brit nagybani f�ldg�zeloszt�ra, a British Gas anyav�llalat�ra - el�g volt ahhoz, hogy a brit korm�ny "rohanv�st barik�dokat emeljen" a privatiz�lt g�zszolg�ltat� k�r�. �gy m�g �rthet�bb, ha a magyar korm�ny "a kommunizmus �vtizedei ut�n" igyekszik v�deni a privatiz�lt Molt az orosz �llami g�zmonop�lium "leplezetlen �tv�gy�t�l", �rta a cs�t�rt�ki Financial Times.