Gyorsan n� a befektet�si alapokban kezelt vagyon

2007.10.29. 18:17

Csaknem 10 sz�zal�kkal 3094 milli�rd forintra n�tt id�n a III. negyed�vben a Befektet�si Alapkezel�k �s Vagyonkezel�k Magyarorsz�gi Sz�vets�ge (Bamosz) tagjai �ltal kezelt alapok �sszvagyona. Ez 21,8 sz�zal�kos n�veked�s az �v eleje �ta.

Az idei III. negyed�v sor�n 24 �j alap indult, egy megsz�nt, egy pedig kiker�lt a Bamosz-k�rb�l. Az �v eleje �ta 62-vel n�tt az alapok sz�ma. A negyed�v sor�n �sszesen 236 milli�rd forint friss t�ke �rkezett az alapokba, ez az els� f�l�ves t�kebe�raml�s k�zel m�sf�lszerese. Az alapok teljes�tm�nye a negyed�vben 33 milli�rd forintot, az �v els� 9 h�napj�ban 156 milli�rd forintot jelentett a befektet�knek.

Szeptember 30-�n a Bamosz tagjai 299 alapot kezeltek. Ebb�l 158 �rt�kpap�ralap, 119 sz�rmaztatott alap, 22 pedig ingatlanalap �s ingatlanalapok alapja volt. Ezek jelent�s r�sze nyilv�nos ny�lt v�g�, a speci�lis alapok d�nt�en z�rt v�g�ek, m�g a z�rtk�r� alapok sz�ma 11.

Az ut�bbi �vekben trendszer�en cs�kken� ar�ny ellen�re m�g mindig a nyilv�nos ny�lt v�g� �rt�kpap�r befektet�si alapok a legmeghat�roz�bb form�i az alapoknak. A negyed�v elej�n 145 ilyen alapot kezeltek hazai alapkezel�k, a negyed�v sor�n pedig 6 �j alap indult, illetve 3 z�rtk�r� alapot nyilv�noss� alak�tottak.

A 153 alap vagyona 1995 milli�rd forint volt 2007. szeptember 30-�n, ami 8,3 sz�zal�kkal magasabb a megel�z� negyed�v v�gi �rt�kn�l. Az els� kilenc h�nap sor�n az alapok vagyona 24,8 sz�zal�kkal n�tt. A negyed�ves vagyonn�vekm�ny 120 milli�rd forint �j befektet�s, �s az alapok 33 milli�rdos hozam�nak eredm�nyek�nt alakult ki. Az �v eleje �ta 281 milli�rd forint �j befektet�s mellett az alapok 107 milli�rd forint hozamot termeltek.

A z�rtk�r� ny�ltv�g� �rt�kpap�ralapok sz�ma h�rommal, �sszes�tett vagyonuk 8,7 sz�zal�kkal cs�kkent a negyed�v sor�n. Ennek oka, hogy h�rom z�rtk�r� alapot nyilv�noss� alak�tottak �t. A negyed�v v�g�n az 5 megmaradt z�rtk�r� �rt�kpap�ralap �sszes�tett nett� eszk�z�rt�ke 66 milli�rd forint volt a z�rtk�r� garant�lt alapok n�lk�l.

A harmadik negyed�v�ben 13,6 milli�rd forint t�k�t vonzottak a z�rtk�r� �rt�kpap�ralapok, ezen bel�l is a r�szv�nyalapok, m�g a piaci teljes�tm�nyek mintegy 450 milli� forinttal cs�kkentett�k a vagyont. Az �v eleje �ta a z�rtk�r� �rt�kpap�ralapok vagyona 7,7 sz�zal�kkal n�tt.

A nyilv�nos ny�lt v�g� alapok k�z�l a legnagyobb csoport a p�nzpiaci alapok�. A nyilv�nos ny�ltv�g� p�nzpiaci alapok sz�ma a negyed�vben egy alap nyilv�noss� alak�t�s�val n�tt, a negyed�v v�g�n 33 ilyen alapot kezeltek a Bamosz tagjai. A p�nzpiaci alapok vagyona a negyed�vben 8,2 sz�zal�kkal, az �v els� h�romnegyed�ben 23 sz�zal�kkal n�tt.

A 3 h�napn�l r�videbb �tlagos h�tralev� futamidej� alapokat a Bamosz kategoriz�l�s szerint a likvidit�si alapok k�z� sorolja. A negyed�vben az alapok sz�ma nem v�ltozott, a negyed�v sor�n 13 likvidit�si alap m�k�d�tt. Az alapok vagyona 8,9 sz�zal�kkal n�tt a negyed�v alatt, ez egyr�szt 38 milli�rd forint �j befektet�s, m�sr�szt 9 milli�rd forintnyi hozam eredm�nye. A negyed�v v�g�n az alapokban �sszesen 581 milli�rd forint volt. Az �v eleje �ta az alapok sz�ma kett�vel, vagyonuk 25,8 sz�zal�kkal n�tt, ami 95 milli�rd forint friss t�ke �s 24 milli�rd forint hozam eredm�nye.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK