A nemzetk�zi hitelv�ls�g a magyar bankrendszert k�zvetlen�l nem �rinti, az orsz�g gazdas�g�ra azonban k�zvetve kedvez�tlen�l hat majd - mondta az [origo]-nak Kir�ly J�lia. A jegybank aleln�ke annak kapcs�n besz�lt err�l, hogy Cs�nyi S�ndor, az OTP Bank eln�k-vez�rigazgat�ja szerint a hitelv�ls�g m�g csak most kezd�dik.

A nemzetk�zi hitelv�ls�g m�g nem �rt v�get, s�t m�g igaz�n el sem kezd�d�tt - k�z�lte Cs�nyi S�ndor, az OTP Bank eln�k-vez�rigazgat�ja a P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelet�nek keddi szakmai konferenci�j�n. A bankvez�r �gy tudja, hogy a vil�g 10 legnagyobb bankja k�z�tt akad olyan, amelyik k�nnyen fizet�sk�ptelenn� v�lhat.

A nemzetk�zi hitelv�ls�got a moh�s�g ind�totta el �s a f�lelem �ll�thatja meg, a magyar bankrendszer pedig rengeteget tanulhat bel�le - mondta az [origo]-nak a t�ma kapcs�n a konferenci�n szint�n el�ad� Kir�ly J�lia, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) aleln�ke. Szerinte a hitelv�ls�g a magyar bankrendszert k�zvetlen�l nem �rinti, az orsz�g gazdas�g�ra azonban k�zvetve kedvez�tlen�l hat majd.

A jegybank aleln�ke elmondta: a nemzetk�zi hitelv�ls�g kialakul�s�nak oka az volt, hogy az amerikai hitelint�zetek az �lesed� verseny miatt egyre nagyobb kock�zatokat v�llaltak. Az Amerikai Egyes�lt �llamokban r�g�ta elterjedt gyakorlat, hogy a hitelint�zetek csomagban tov�bb adj�k hiteleiket m�s bankoknak, �s a hitelcsomagokat �rt�kpap�r-kibocs�t�ssal fedezik.

�gy a hitelny�jt�skor keletkezett, egyre n�vekv� kock�zat gyorsan sz�tter�lt a vil�g �rt�kpap�rpiacain. Az igaz�n kock�zatos hitelek ar�nya ugyan nagyon alacsony, �m n�h�ny probl�m�s eset is elegend� volt ahhoz, hogy bizalmatlann� tegye a bankok bet�teseit �s az �rt�kpap�rok v�s�rl�it. Ez a bizalmatlans�g pedig vesz�lyes helyzetbe sodorhatja a p�nzint�zeteket.

Kir�ly J�lia egyet�rt Cs�nyi S�ndor azon meg�llap�t�s�val, hogy a vil�g nagy p�nzint�zeteinek m�g komoly vesztes�gei lesznek a hitelv�ls�g miatt. A magyar bankrendszert k�zvetlen�l nem �rinti ez a probl�ma, mert n�lunk kev�sb� kifinomult m�dszerekkel finansz�rozz�k a hiteleket a bankok - �ll�tja az MNB aleln�ke.

Az orsz�g gazdas�g�t azonban k�zvetve kellemetlen�l �rinti majd a hitelv�ls�g szerinte. A v�ls�g ugyanis lass�tja a vil�ggazdas�g fejl�d�s�t. A nemzetk�zi konjunkt�ra visszaes�se pedig a magyar gazdas�g fejl�d�s�t is g�tolni fogja.

A magyar bankok azonban rengeteget tanulhatnak a nemzetk�zi hitelv�ls�gb�l - v�li a jegybank aleln�ke. A kedvez�tlen folyamatokat ugyanis a bankok moh�s�ga �s a k�zt�k foly� �les verseny ind�totta el. Ez�rt azok hitelez�s�kkor egyre nagyobb kock�zatokat v�llaltak. P�ld�ul a fedezet �rt�k�nek egyre nagyobb h�nyad�t foly�s�tott�k hitelk�nt.

Kir�ly J�lia szerint az Amerikai Egyes�lt �llamokban alkalmazott technik�k hi�nya ugyan megakad�lyozza a hitelv�ls�g k�zvetlen �tterjed�s�t a magyar bankokra, ugyanakkor azok gyakorlat�ban szint�n jelen van az egyre jelent�sebb kock�zatv�llal�s.

A jegybank aleln�ke �gy v�li, hogy hitelv�ls�g idej�ben j�tt a magyar bankrendszer sz�m�ra. �gy annak tanuls�gait levonva megel�zhet�, hogy n�lunk a bankok t�l nagy kock�zatot v�llaljanak hitelez�si gyakorlatukban �s moh�s�guk fel�lm�lja a f�lelm�ket, mint az Amerikai Egyes�lt �llamokban.

Giczi J�zsef