Simor szava d�nt�tt az alapkamatr�l

2007.11.09. 17:41

A Monet�ris Tan�cs hat tagja az alapkamat szinten tart�s�t t�mogatta, hat tag pedig 25 b�zispontos cs�kkent�sre szavazott a test�let okt�ber 29-ei �l�s�n a Magyar Nemzeti Bank (MNB) �ltal p�nteken k�zz�tett jegyz�k�nyv szerint. A jegybankt�rv�ny �rtelm�ben szavazategyenl�s�g eset�n az eln�ki szavazat d�nt, s mivel Simor Andr�s a szinten tart�sra voksolt, a jegybanki alapkamat 7,5 sz�zal�k maradt.

Az MNB eln�ke mellett Hardy Ilona, K�d�r B�la, Karvalits Ferenc, Kir�ly J�lia �s Kopits Gy�rgy volt az alapkamat szinten tart�sa mellett, a 25 b�zispontos cs�kkent�st B�nfi Tam�s, Bihari P�ter, Bihari Vilmos, Cs�ki Csaba, Nem�nyi Judit �s Oblath G�bor t�mogatta.

A tan�cstagok meg�t�l�se szerint a hazai makrogazdas�gi folyamatokr�l alkotott k�p nem v�ltozott �rdemben az el�z� kamatmeghat�roz� �l�s �ta, �s 2009-ben el�rhet� a 3 sz�zal�kos infl�ci�s c�l.

A kamatszint cs�kkent�se mellett �rvel�k arra h�vt�k fel a figyelmet, hogy az infl�ci� a monet�ris politika sz�m�ra fontos id�t�von a jegybanki c�l k�zel�ben alakulhat.

Elhangzott olyan v�lem�ny is, hogy az �lelmiszer�r-emelked�s m�s term�kek kereslet�t visszavetheti, �s az ebb�l fakad� dezinfl�ci�s hat�s ellens�lyozhatja az agr�rpiaci folyamatokhoz k�thet� infl�ci�s nyom�st.

M�s �rv szerint az amerikai m�sodlagos jelz�logpiaci v�ls�g csillapod�s�val a forinteszk�z�k kock�zati fel�ra a m�jus-j�niusi szintre cs�kkent, ami lehet�v� teszi a kamatk�l�nb�zet m�rs�kl�s�t.

T�bb tag hangs�lyozta, hogy a 2009-ig v�rhat� dezinfl�ci� miatt az ir�nyad� kamatszint an�lk�l cs�kkenhet�, hogy ez a re�lkamatok m�rs�kl�d�s�hez, illetve a monet�ris kond�ci�k laz�t�s�hoz vezetne.

Elhangzott olyan v�lem�ny is, hogy a FED k�zelj�v�ben v�rhat� kamatcs�kkent�se n�veli az MNB monet�ris politikai mozg�ster�t.

A kamatszint tart�sa mellett �rvel�k a b�ralkalmazkod�s kock�zataira figyelmeztettek �s kiemelt�k, hogy a magyar munkapiaci merevs�gek miatt egyel�re nem �t�lhet�ek meg pontosan a j�v� �vi b�rfolyamatok.

Emellett t�bb tag hangs�lyozta, hogy a szeptemberi maginfl�ci�s folyamatokban m�r r�szben jelentkez� nemzetk�zi �lelmiszer�r-emelked�s gyorsul�sa infl�ci�s kock�zatokat hordoz. Kock�zatot jelenthet az is, hogy az infl�ci�t, k�l�n�sen a maginfl�ci�t �rint� egyszeri sokkok be�p�lhetnek a v�rakoz�sokba.

A szinten tart�st t�mogat�k k�z�l t�bben kiemelt�k tov�bb�, hogy a forinteszk�z�k kock�zati pr�miuma m�s felt�rekv� r�gi�kkal �sszehasonl�tva kisebb m�rt�kben cs�kkent, a monet�ris kond�ci�k enyh�t�s�hez a meg�t�l�s tov�bbi fokozatos javul�s�ra van sz�ks�g.

KAPCSOLÓDÓ CIKK