�rz�d�tt a gazdas�gi lassul�s a Raiffeisen Bankn�l

2007.11.14. 16:06

A Raiffeisen Bank az idei els� h�romnegyed �vben 24,32 milli�rd forint ad�z�s ut�ni nyeres�get �rt el, ami 29 sz�zal�kkal haladja meg az egy �vvel kor�bbit - mondta Horv�th Krisztina, a bank vez�rigazgat�-helyettese szerd�n Budapesten, sajt�t�j�koztat�n.

Az ad�z�s el�tti nyeres�g mintegy 36,7 milli�rd forint volt az idei els� kilenc h�napban, 40 sz�zal�kkal t�bb, mint egy �vvel ezel�tt. A m�rlegf��sszeg mindek�zben 1948,83 milli�rd forintot tett ki, ami 24 sz�zal�kkal volt magasabb, mint egy �vvel kor�bban.

Horv�th Krisztina kiemelte: a bankn�l az idei harmadik negyed�vben m�r �rz�d�tt a gazdas�gi b�v�l�s lassul�sa, k�l�n�sen a nagy- �s kisv�llalatok hitelez�s�ben.

Az �gyf�lhitelek �llom�nya .510,736 milli�rd forintra n�tt az els� h�rom negyed�vben, ami 16 sz�zal�kkal magasabb, mint egy �vvel kor�bban, az �gyf�lbet�tek 15 sz�zal�kkal emelkedve 1194,546 milli�rd forintos �llom�nnyal z�rtak.

Horv�th Krisztina elmondta: a hitelez�s k�tharmada deviz�ban t�rt�nik, az els� h�rom negyed�vben 975,72 milli�rd forintot �rt el a deviza hitel�llom�ny, ez 17 sz�zal�kkal t�bb, mint egy �vvel kor�bban.

A bet�tek d�nt� r�sze ezzel szemben forintban �rz�tt megtakar�t�s, a forintbet�tek �llom�nya az idei els� h�romnegyed�v v�g�n 966,237 milli�rd forintra r�gott, ami 19 sz�zal�kkal haladta meg az egy �vvel kor�bbi szintet.

A nett� kamatbev�tel egy �v alatt 31 sz�zal�kkal emelkedve 55,611 milli�rd forint volt az els� kilenc��h�napban, a nett� jutal�kbev�tel 21,634 milli�rd forint volt, 25 sz�zal�kkal magasabb, mint egy �vvel ezel�tt. A bank �sszes nett� bev�tele az idei els� h�romnegyed �vben 80,539 milli�rd forintot tett ki, �gy 33 sz�zal�kkal haladta meg az egy �vvel kor�bbit.

A saj�t t�ke mintegy 143,76 milli�rd forintra n�tt az idei els� kilenc h�napban, szemben a tavalyi els� h�romnegyed�ves 107,93 milli�rd forinttal.

A lakoss�gi hitelez�s 55 sz�zal�kkal b�v�lt egy �v alatt, az idei els� kilenc h�nap v�g�n 380,145 milli�rd forint volt a lakoss�gi hitelek �llom�nya, a lakoss�gi bet�t�llom�ny 497,576 milli�rd forintot tett ki, ami 14 sz�zal�kkal haladta meg az egy �vvel kor�bbit.

Horv�th Krisztina elmondta: a bank a harmadik negyed�vben jelent�s, 22 milli�rd forint �rt�k� �nkorm�nyzati k�tv�nykibocs�t�sra szerzett jegyz�si jogot, a kibocs�t�sok hamarosan indulnak. Az �nkorm�nyzati hitelek �sszege 121,38 milli�rd forintot tett ki az idei harmadik negyed�v v�g�n, 22 sz�zal�kkal haladva meg az egy �vvel kor�bbit.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK