Hamarosan lejár a számlatömbök kötelező cserévejének határideje, januártól ugyanis csak az adóhivatal által kiadott sorszámmal ellátott számlatömböket lehet használni. Az, hogy az év végéig új nyomtatványokat kell beszerezni, elsősorban a kisebb forgalmú, kevesebb számlát kiállító cégeknek okozhat problémát.

Az idei év elejétől kizárólag az APEH által kiosztott sorszám-tartományok szerint lehet számla- és nyugtatömböket, illetve nyomtatványokat előállítani. A korábban legyártott bizonylatokat június végéig azonban még lehetett árusítani. A felhasználásra további féléves türelmi időt biztosított az erről szóló pénzügyminiszteri rendelet. Ez azt jelenti, hogy december végéig van lehetőség hatósági sorszám nélküli számlák kiállítására. Január elsejétől a régi nyomtatványok bizonylatként már nem használhatók fel, fogadhatók el.

December 31-ével ezért valamennyi tavaly, vagy azt megelőzően gyártott és nyilvántartásba vett, hivatalos sorszámmal nem rendelkező nyomtatványt le kell zárni. A fel nem használt számlákat, nyugtákat utólag is ellenőrizhető módon, bizonylattal alátámasztottan, a selejtezési szabályoknak megfelelően 2008. január 31-ig selejtezni kell. A lezárás és selejtezés csak a nyomdai úton előállított számlára, nyugtára vonatkozik, amelyeket a fenti változástól függetlenül már eddig is szigorú számadás alá kellett vonni.

A szigorú számadási kötelezettség azt jelenti, hogy a számla, nyugta kiállítójának fajtánként külön-külön vezetett nyilvántartást kell készítenie, amelyben fel kell tüntetni a nyomtatvány jele és számjelét, a beszerzéséről szóló számla számát és annak teljesítési idejét, a tömbök sorszámát (tól-ig megjelöléssel), valamint a használatbavétel és a kiselejtezés idejét.

Az interneten lehet a sorszámot ellenőrizni

Az első félévében megvásárolt nyomtatványoknál a beszerzésről szóló számlából lehet a gyártási évet kideríteni. Az év első felében ugyanis még a régi számlatömböket is forgalomba lehetett hozni. A megkötés csupán annyi volt, hogy a nyomtatványforgalmazó által kiállított számlán az előállítási évet is fel kellett tüntetni. A számlán szereplő gyártási év azonosításához az APEH által vezetett, úgynevezett nyomdai sorszámintervallumokról szóló nyilvántartás nyújthat segítséget.

Sorszám nélkül is érvényesek
Adóhivatali sorszám nélkül is érvényesek a különböző belépőjegyek (színházjegy, mozijegy, múzeumi, kulturális vagy sporteseményre szóló belépő, parkolójegy, vonatjegy, hajójegy, uszoda-, és strandbelépő) feltéve, hogy arra a kibocsátó adatait előzetesen, azaz már a gyártáskor rányomtatják. Szintén nincs szükség hivatalos sorszámra a vizitdíj, kórházi napidíj nyomtatványok esetében. Nem kell sorszámot igényelni a számlának, egyszerűsített számlának, illetve nyugtának nem minősülő olyan bizonylatok előállításához, melyeket a felhasználó akár jogszabályi előírás, akár a saját döntése alapján szigorú számadás alá von (ilyen egyebek mellett a CMR fuvarokmány, a szállítólevél, a felvásárlási jegy, vagy a belső pénztárbizonylat) - olvasható az APEH egy korábbi közleményében. A fent felsorolt nyomtatványokat ugyancsak sorszámozni kell, ezeket azonban nem az adóhatóság jelöli ki.

A kijelölt sorszámtartományokat az APEH köteles a honlapján bizonyos rendszerességgel közzétenni. A kiosztott sorszámokat előállítók, bizonylatfajták és időszakok szerinti bontásban jelentetik meg. Jó tudni azonban, hogy az adóhatóság által kiosztott sorszámnak betű-és számjeleinek egy sorban, folyamatosan, kihagyás és más betű, szám, vagy jel (például a "numerikus jel", csillag) nélkül kell a nyomtatványon szerepelnie.