Lassan terjed az internetbank

2007.11.20. 18:28

A banki �gyfelek �t�d�nek van csak�internetbanki szerz�d�se Magyarorsz�gon, �s k�z�l�k is alig haszn�lj�k ki ezt a lehet�s�get, �s egy�bk�nt is nagyon alacsony a magyarorsz�gi internetez�k ar�nya - hangzott el a Budapesten megrendezett II. E-Money konferenci�n.

A konferenci�n sz�ba ker�lt, hogy m�g mindig alacsony a magyarorsz�gi internetez�k ar�nya, a 15-69 �ves koroszt�lyban az internetpenetr�ci� alig �ri el a 39-40 sz�zal�kot. Annak ellen�re, hogy szinte az �sszes bank k�n�l valamilyen on-line banking szolg�ltat�st, internetbanki szerz�d�se csak az �sszes banki �gyf�l 20 sz�zal�k�nak van.

K�z�l�k sem sokan haszn�lj�k az e-bankot: 2007 m�sodik negyed�v�ben egy lakoss�gi internetbanki �gyf�lre havonta �tlagosan 0,7 darab tranzakci� jutott. Az internetez�k t�bbs�ge csak lek�rdez�sekre, sz�mlainform�ci�k megismer�s�re haszn�lja az e-bankot, viszont tranzakci�kat nem ind�tanak az interneten.

A konferenci�n Mark Arnold, a Budapest Bank eln�k-vez�rigazgat�ja bejelentette, hogy elindult a Budapest Internetbank 3.0, a Budapest Bank �j internetes szolg�ltat�sa. �g�rete szerint a hitelint�zet a j�v�ben is sz�mos �j�t�st vezet be az internetbankol�s ter�n.

A hazai internetez�si szok�sok megv�ltoztat�s�ban, az e-�gyint�z�s, az e-bankol�s ir�nti bizalom n�vel�se �rdek�ben a Budapest Bank az els�k k�z�tt csatlakozott ahhoz a korm�nyzati, piaci �s civil szerepl�ket �sszefog�, nagyszab�s� programhoz, mely az inform�ci�s t�rsadalom fejleszt�s�t t�zte ki c�lul.��A Gazdas�gi �s K�zleked�si Miniszt�rium "Netrek�sz programja" �sszefogja a hasonl� c�llal elind�tott �llami kezdem�nyez�seket, valamint a piaci �s civil projekteket - mondta Mark Arnold.

Az �gyfelek ig�nyeit felm�rve hozta l�tre a Budapest Bank �j internetbanki szolg�ltat�s�t, a Budapest Bank Internetbank 3.0-t, amely kimondottan felhaszn�l�bar�t, a k�nnyen �rtelmezhet� grafikai megold�sok r�v�n b�rki �tl�thatja a bonyolultnak hitt kimutat�sokat" - emelte ki Turny �kos, Budapest Bank internetes �zlet�g�nak vezet�je.

Hangs�lyozta: az �j �s korszer� internetbanki szolg�ltat�sok l�trehoz�sa nem el�g ahhoz, hogy az �gyfelek nagyobb ar�nyban haszn�lj�k az internetbankot. Meg�t�l�se szerint nem a term�kfejleszt�k javaslatai, hanem az �gyfelek ig�nyei szerint kell kialak�tani az internetbanki szolg�ltat�sokat.

A Budapest Internetbank 3.0 seg�ts�g�vel a bank �gyfelei lek�rdezhetik foly�sz�ml�juk adatait, ind�thatnak egyedi �s �lland� �tutal�si vagy csoportos beszed�si megb�z�sokat, bankk�rty�t ig�nyelhetnek, bet�tlek�t�st �s felt�r�st kezdem�nyezhetnek, felt�lthetik mobiltelefonon sz�ml�jukat.

A Budapest Internetbank egyik k�l�nleges szolg�ltat�sa a "Sz�mlaradar", amellyel a bank �gyfelei jobban �tl�thatj�k, hogy havonta mire k�ltik a fizet�s�ket. A "Portf�li�elemz�s" megmutatja, hogy a k�l�nb�z� banki term�kek k�z�l mennyi van bet�tben, hitelk�rty�n, foly�sz�ml�n, azt is megn�zhetik, hogy az elm�lt 3 h�nap folyam�n hogyan gyarapodott vagy fogyott a vagyonuk.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK