Az econet.hu megveszi a Sziget Kft.-t

2007.11.27. 14:10

Az econet.hu Nyrt. legfeljebb 4,95 milli�rd forint�rt megv�s�rolja a Sziget Kultur�lis Menedzser Iroda Kft. 100 sz�zal�k�t - k�z�lte az econet a Budapesti �rt�kt�zsde honlapj�n kedden. Az ad�sv�teli szerz�d�st az econet 100 sz�zal�kos tulajdon�ban l�v� EST M�dia Group Vagyonkezel� Kft. k�t�tte kedden.

A felv�s�rl�sra t�bb l�pcs�ben ker�l majd sor. Els� l�pcs�ben a Sziget Kft. 26 sz�zal�k�t veszi meg az econet 1,1 milli�rd forint�rt legk�s�bb 2008. m�rcius 17-ig, a fennmarad� 74 sz�zal�kot pedig n�gy r�szletben 2009 �s 2012. k�z�tt.

A n�gy tov�bbi v�tel�rr�szlet �sszes�tett maxim�lis �rt�ke 3,85 milli�rd forint lehet, �s a Sziget Kft. 2008-2011 k�z�tti kamat, ad� �s �rt�kcs�kken�si le�r�s el�tti teljes�tm�ny�hez (EBITDA) k�t�tt.

A budapesti Sziget Fesztiv�l mellett sz�mos m�s fesztiv�lt �s rendezv�nyt szervez� Sziget Kft. elad�ja a Szigerta Invest Kft., amely 85 sz�zal�kos tulajdonosa a c�gnek, a 15 sz�zal�kos kisebbs�gi r�szt pedig 2008. �prilis 15-ig fogja megv�s�rolni. A Szigert�t Gerendai K�roly �s Tak�cs G�bor hozta l�tre, akik jelenleg is �s az econet akviz�ci�ja ut�n is ir�ny�tj�k a Sziget Kft.-t.

A k�zlem�ny szerint a Sziget Kft. az elm�lt �vekben rendre n�vekv�, milli�rdos nagys�grend� �rbev�telt, 150-250 milli� forint k�z�tti, sz�mviteli t�rv�ny szerinti EBITDA-t, �s 100-200 milli� forint k�z�tti ad�z�s el�tti eredm�nyt �rt el. A c�g a 2007. �vet v�rhat�an 3,4 milli�rd forint k�r�li �rbev�tellel, 150 milli� forint k�r�li EBITDA �s 100 milli� forint k�r�li ad�z�s el�tti eredm�nnyel fogja z�rni.

Az ad�sv�teli szerz�d�s szerint a 74 sz�zal�kos tulajdonr�sz n�gy r�szlet�nek a v�tel�ra akkor �ri el a maxim�lis m�rt�ket, ha a Sziget Kft. EBITDA eredm�nye a 2008-cal kezd�d� n�gy egym�st k�vet� �vben 200 milli� forintot, 350 milli�, 425-500 milli�, illetve 500-600 milli� forintot �r el.

A vev�nek el�ll�si joga van arra az esetre, ha a Sziget Fesztiv�l megrendez�se a Budapest IV. ker�leti �nkorm�nyzat �ltal ind�tott birtokh�bor�t�si per miatt esetlegesen ellehetetlen�lne.

Az akviz�ci�t az econet csoport a saj�t eredm�ny�n �s tartal�kain t�l finansz�rozhatja hitelb�l, vagyonelemek �rt�kes�t�s�b�l vagy t�keemel�sb�l.

A bejelent�sre tekintettel a t�zsd�n felf�ggesztett�k az econet.hu r�szv�nyek keresked�s�t. A pap�rokra 197 forinton sz�letett az utols� k�t�s. Az �ltal�nos piaci gyeng�l�sben az econet-r�szv�nyek �ra 8 forinttal, 3,9 sz�zal�kkal cs�kkent az el�z� napi z�r��rhoz k�pest.

KAPCSOLÓDÓ CIKK