Gyurcs�ny az OMV-vez�rrel t�rgyal

2007.11.28. 11:25

K�lcs�n�s egyeztet�s �s meg�llapod�s eredm�nyek�nt az osztr�k kancell�r fogadta a Mol Rt. vez�rigazgat�j�t, Gyurcs�ny Ferenc minisztereln�k pedig szerd�n tal�lkozik az OMV vez�rigazgat�j�val, Wolfgang Ruttenstorferrel - k�z�lte Dar�czi D�vid korm�nysz�viv�. Hern�di Zsolt a m�lt h�ten j�rt Alfred Gusenbauer osztr�k kancell�rn�l.

A Mol �s az OMV �gy�ben Gyurcs�ny Ferenc �s Alfred Gusenbauer t�bbsz�r is egyeztetett: j�nius v�g�n telefonon besz�ltek, okt�berben pedig egy�tt vacsor�ztak B�csben. A mostani k�t tal�lkoz�, �rtes�l�sek szerint osztr�k kezdem�nyez�sre j�tt l�tre, �s a magyar �ll�spont a kor�bbiakhoz k�pest nem v�ltozott.

Az OMV szeptember v�g�n bejelentette: a Mol-r�szv�nyek 20,2 sz�zal�k�nak birtok�ban "olyan helyzetben van", hogy k�sz v�teli aj�nlatot tenni a Molra, r�szv�nyenk�nt 32 000 forint�rt. A korm�nysz�viv� ezut�n azt mondta, hogy az osztr�k v�llalat addigi akci�it bar�ts�gtalan l�p�snek, ellens�ges felv�s�rl�snak tekintik.

Gyurcs�ny Ferenc minisztereln�k akkor �gy v�lekedett, �jra�llamos�t�snak tartan�, ha az OMV �tvenn� az ir�ny�t�st a Mol felett. Azt k�rte az igazs�g�gyi minisztert�l, k�sz�tsen el� egy szab�lyoz�st az Eur�pai Uni� norm�ival �sszhangban annak �rdek�ben, hogy a magyar �llam kontrollt tudjon gyakorolni olyan �zleti tranzakci�k eset�n, amikor m�sik �llam befoly�sa alatt �ll� t�rsas�gok pr�b�lnak befoly�st szerezni a k�zell�t�s szempontj�b�l strat�giai szerepet bet�lt� v�llalatokban. Az erre hivatott, "lex Mol" n�ven ismertt� v�lt t�rv�nyt az Orsz�ggy�l�s az �sszes parlamenti p�rt t�mogat�s�val okt�ber 8-�n elfogadta.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK