A mérleghiány 1,39 milliárd euró lett

2007.12.29. 9:13

A folyó fizetési mérleg hiánya 1,39 milliárd euró volt az idén a harmadik negyedévben, a szezonális hatásoktól megtisztítva pedig 1,34 milliárd eurót tett ki - közölte a jegybank szombaton az első becslés alapján.

Az MNB a KSH-tól származó áruforgalmi adatok revíziója miatt módosította a 2007. első és második negyedéves folyó fizetési mérleg adatokat: az első negyedéves hiány a korábbinál 99 millióval kisebb, 1,099 milliárd euró lett, míg a második negyedévi 190 millió euróval csökkenve 1,510 milliárd euróra változott.

Ennek alapján a 2007. évi első háromnegyedéves folyó fizetési mérleg deficit összege 3,999 milliárd euró, szemben a tavalyi I-III. negyedévi 4,55 milliárd euróval.

A negyedéves adatok alapján 2007 harmadik negyedévében a külfölddel szemben fennálló finanszírozási igény (a folyó fizetési mérleg és a tőkemérleg együttes hiánya) az előző negyedévhez képest csökkent. Értéke 790 millió euró, a szezonális hatások kiszűrésével 1,019 milliárd euró, ami a GDP 3,6 százaléka.

A pénzügyi mérleg egyenlegeként adódó úgynevezett alulról számított külső finanszírozási igény a harmadik negyedévben 1,016 milliárd euró, szezonálisan kiigazítva 1,28 milliárd euró, a GDP 4,9 százaléka.

Az idei harmadik negyedévi 1,39 milliárd (szezonális hatásoktól megtisztítva 1,336 milliárd) euró hiány összetevőit elemezve a jegybank megállapítja: a reálgazdasági folyamatok közül az áruforgalom egyenlege továbbra is pozitív, a szezonális hatásoktól megtisztítottan eléri a 277 millió eurót, a kiigazítatlan érték a 204 millió eurót, míg a szolgáltatások többlete a szezonális hatásoktól megtisztítottan 308 millió euró, a kiigazítatlan adat 377 millió euró. 

A szolgáltatások 377 millió euró aktívumot mutattak, az adat elmarad a tavalyi harmadik negyedévi 500 millió eurós többlettől. Az MNB kommentárja megjegyzi, hogy a szolgáltatásokon belül az idegenforgalmi többlet harmadik negyedéves szezonálisan kiigazított adata 306 millió euró, közel 40 millió euróval kevesebb, mint az előző negyedévben volt.

Az adóssághoz kapcsolódó jövedelmek szezonálisan kiigazított hiánya 544 millió euró, a nem adósság típusú jövedelmeken keletkezett hiány pedig 1,451 milliárd euró. Mindkét jövedelemtípusnál a hiány bővülése figyelhető meg egyfelől az újrabefektetett jövedelmek folyamatosan növekvő nagysága, másfelől a növekvő kamatkiadások következtében.

A nem adóssággeneráló finanszírozást jelentő tőkemozgások egyenlege a harmadik negyedévben  475 millió euró kiáramlást mutatott. A magyar befektetők külföldre irányuló, részesedés formájában megvalósuló közvetlen tőkebefektetése 152 millió eurót, az újrabefektetett jövedelmek 291 millió eurót tettek ki. A külföldi befektetők részesedés formájában megvalósuló tőkebefektetése 738 millió eurót, míg az újrabefektetett jövedelmek 1,587 milliárd eurót értek el.

A tulajdonviszonyt megtestesítő portfolió befektetéseknél 2,357 milliárd euró forráskiáramlás történt, ebből 672 millió euró volt a magyar befektetők külföldi részvényvásárlása és 1,686 milliárd euró a külföldiek tulajdonában lévő magyarországi részvények eladása. Az MNB megjegyzi, hogy az utóbb említett tranzakciók nagy része a Mol sajátrészvény vásárlásaihoz kapcsolódott.

Az adóssággeneráló finanszírozás egyenlege a harmadik negyedévben 1,020 milliárd euró volt, ebből a közvetlen tőkebefektetésekhez tartozó egyéb tőkemozgásoknál a magyar befektetők külföldi közvetlen tőkebefektetéseihez 66 millió euró kiáramlás, és a külföldiek magyarországi tőkebefektetéseihez pedig 412 millió euró kiáramlás kapcsolódott.    

A jegybanki tartalékok értéke szeptember végén 16,5 milliárd eurót ért. A nemzetgazdaság bruttó adósságállománya 1,5 milliárd euróval volt nagyobb az előző negyedév végén mért értéknél. A közvetlen tőkebefektetéseken belül elszámolt egyéb tőkével a bruttó adósságállomány 0,5 milliárd euróval nőtt a harmadik negyedévben. A nettó külföldi adósság 1,5 milliárd euróval növekedett, figyelembe véve a közvetlen tőkebefektetéseken belül elszámolt egyéb tőkét is a növekedés 0,9 milliárd euró volt.

A nemzetgazdaság  nettó adósságállománya 2007. szeptember végén 38,6 milliárd euró volt, ami a GDP 39,2 százaléka. A közvetlen tőkebefektetéseken belül elszámolt egyéb tőkével együtt az adósságállomány összege 47,9 milliárd euró, ami GDP arányosan 48,7 százalékot jelent.

KAPCSOLÓDÓ CIKK