Olasz megafrigy rendezte �t a magyar bankpiacot

2008.01.03. 9:28

Jelent�sen �talak�totta a magyar bankpiacot a CIB Bank �s az Inter-Eur�pa egyes�l�se. A f�zi�val a CIB Bank v�rhat�an az orsz�g m�sodik legnagyobb p�nzint�zet�v� v�lt. A k�t bank az�rt olvadt �ssze, mert olasz anyac�geik kor�bban Intesa Sanpaolo n�ven egyes�ltek. Az egys�l�s ut�n a CIB Banknak 10,3 sz�zal�kos piaci r�szesed�se �s 140 tag� fi�kh�l�zata lett.

Az �v kezdete �ta a CIB Bank Zrt. n�ven egyes�lt p�nzint�zet m�rlegf��sszege 2400 milli�rd forint k�r�lire becs�lhet�. �gy�ennek alapj�n az egy �vvel kor�bban m�g csak az �t�dik helyen sz�mon tartott CIB Bank a K&H Bankot, az MKB Bankot �s az Erste Bankot megel�zve az OTP Bank ut�n az orsz�g m�sodik legnagyobb p�nzint�zet�v� n�tte ki mag�t.

A "h�zass�gba" a 2007. j�nius 30-i - nem konszolid�lt - adatok szerint a CIB Bank 116,34 milli�rd forint, az Inter-Eur�pa Bank pedig 19,592 milli�rd forint saj�t t�k�t visz; az egyes�lt t�rsas�g saj�t t�k�je 135,931 milli�rd, jegyzett t�k�je 47,519 milli�rd forint.

Az Inter-Eur�pa Bankkal kieg�sz�l� CIB Bank m�rlegf��sszeg szerinti piaci r�szesed�se 10,3 sz�zal�k, a teljes �gyf�l�llom�ny szerinti r�szesed�se 12,6 sz�zal�k, a teljes �gyf�lbet�t-�llom�ny szerinti r�szesed�se pedig 11,8 sz�zal�k - �rz�keltette a frigy okozta v�ltoz�sokat T�r�k L�szl�nak, a CIB Bank Zrt. n�ven egyes�lt p�nzint�zet vez�rigazgat�ja. Sur�nyi Gy�rgy, a bank eln�ke egy kor�bbi alkalommal 10,5 sz�zal�kos r�szesed�st eml�tett. Az elt�r�s els�sorban azzal magyar�zhat�, hogy a bankvez�rek az eg�sz magyar bankrendszer �sszes�tett m�rlegf��sszeg�t akkor sem tudt�k pontosan megj�solni, ha saj�t bankjuk minden adat�t t�k�letesen el�re tudt�k volna jelezni.

A f�zi� hozad�ka 7 milli�rd forint

Az Inter-Eur�pa Bank szolg�ltat�sai k�z�l az eBroker, a nyugd�j-el�takar�koss�gi sz�mla �s a k�lt�z�si hitel beker�l a CIB term�kk�n�lat�ba, �sszehangolj�k a kond�ci�kat, �sszer�s�tik a term�kszerkezetet. A vez�rigazgat�szerint az �ltala ir�ny�tott banknak m�r 2009-ben 7 milli�rd forint haszna sz�rmazik az egyes�l�sb�l, a f�zi� k�lts�gei pedig ennek mintegy fel�t teszik ki.

Az egyes�lt bank sz�khelye a kor�bbi CIB Bank Medve utcai sz�kh�za

Az egyes�lt p�nzint�zet sz�khelye a kor�bbi CIB Bank Medve utcai sz�kh�za lett, a lakoss�gi �zlet�gat�a Petrezselyem utcai,�a v�llalati �zlet�gat a Szabads�g t�ri �p�letb�l ir�ny�tj�k. Az pedig m�r hetekkel kor�bban eld�lt, kik lesznek az egyes�lt bank vezet�i. A 10 f�s fels� vezet�sb�l 8 f�t a CIB, kett�t az Inter-Eur�pa adott.

A k�t bank 3800 f�s l�tsz�m�b�l mintegy 200-an v�ltak feleslegess�. �m a terjeszked�s miatt, a k�vetkez� �v v�g�n a CIB Banknak ugyan�gy, mintegy 3800 alkalmazottja lesz, mint az idei �v v�g�n az egyes�l� bankoknak.

It�li�ban a legnagyobbak lettek

A CIB Bank tulajdonosa, a Banca Intesa �s az Inter-Eur�pa Bank tulajdonosa, a Sanpaolo IMI 2007. janu�r 1-�n egyes�lt Olaszorsz�gban. Corrado Pasera vez�rigazgat� �prilis 14-�n jelentette be a k�lf�ldi le�nybankok egyes�l�s�t Mil�n�ban. A Banca Intesa az ut�n fordult a San Paolo fel�, hogy Olaszorsz�g negyedik bankja, a Capitalia elutas�totta megkeres�s�t.

A k�t p�nzin�ztezet egyes�l�s�vel tavaly janu�r elsej�n l�trej�tt �ri�s banknak Olaszorsz�gban 11 milli� �gyfele van. A bankcsoport 2006 v�gi m�rlegf��sszege 577 milli�rd eur�t tett ki. Az �gy l�trej�tt bankcsoport piaci �rt�ke alapj�n Eur�pa hatodik legnagyobb p�nzint�zet�v� v�lt, r�szesed�se az olasz bankpiacon 20 sz�zal�k k�r�li �s mintegy 64 milli�rd eur�s piaci �rt�k�vel megel�zi Olaszorsz�g legnagyobb p�nzint�zet�t, a kor�bbi piacvezet� UniCredit Bankot.

A tulajdonosok az egyes�l�st�l 2009-ig az ad�z�s el�tti profit 1,3 milli�rd eur�s n�veked�s�t v�rj�k. Az �sszeolvad�s miatt a k�t bankt�l 5200 embert bocs�tottak el -�a Sanpaol�t�l 2800-at, az Intes�t�l 2400-at - a szakszervezetekkel l�trej�tt meg�llapod�s alapj�n. A le�p�t�s a k�t bank foglalkoztatottjainak mintegy 6 sz�zal�k�t �rintette A l�tsz�mcs�kkent�s r�v�n a megtakar�t�s mintegy 360 milli� eur�t tett ki.

A v�llalati �zlet�gat a Szabads�g t�ri �p�letb�l ir�ny�tj�k

Az IEB a t�zsd�r�l is kil�pett

Magyarorsz�gon a CIB Bank �s az Inter-Eur�pa Bank 2007. j�nius 25-�n d�nt�tt az egyes�l�sr�l. T�r�k L�szl�t, a CIB Bank vez�rigazgat�j�t 2007. j�lius 16-�n nevezt�k ki az Inter-Eur�pa bank vez�rigazgat�j�nak is. A bankok k�zgy�l�se pedig 2007. szeptember 27-�n fogadta el az egyes�l�st.

A k�t bank egyes�l�se miatt kivezett�k az Inter-Eur�pa Bank r�szv�nyeit a Budapesti �rt�kt�zsd�r�l. A Sanpaolo IMI 2007. febru�r elej�n 4074 forintos �ron nyilv�nos v�teli aj�nlatott tett a pap�rokra. Az �prilis 10-�n lez�rult v�teli aj�nlattal a Sanpaolo 97,325 sz�zal�kos befoly�st szerzett a t�rsas�gban. A felv�s�rl� a 90 sz�zal�k feletti r�szesed�s megszerz�s�vel jogot kapott a tulajdon�ba nem ker�lt r�szv�nyek megv�s�rl�sra is.

Giczi J�zsef

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK