N�gy nemzetk�zi biztos�t�si csoport van versenyben az OTP Garancia megv�tel��rt - �rtes�lt a Dow Jones. A h�r�gyn�ks�g �gy tudja az amerikai American International Group (AIG) a sv�jci Zurich Financial Services AG, a holland Aegon NV, valamint a francia Groupama SA es�lyes.

A n�gy eml�tett t�rsas�g nem k�v�nta komment�lni a Dow Jones �rtes�l�seit, amely �gy tudja, hogy az els� negyed�v v�g�re az OTP pontot akar tenni az �gy v�g�re.

A h�r�gyn�ks�g szerint az ING k�zel 500 milli� eur�ra, azaz k�zel 130 milli�rd forintra �rt�keli a Garanci�t. Az Aegon sz�viv�je nem komment�lta az �rtes�l�st, azonban meger�s�tette, hogy amely szerint a c�l az �let- �s nyugd�j �zlet�gban el�rt n�veked�s er�s�t�se mind organikus m�don, mind pedig felv�s�rl�sok r�v�n. Az Aegon f�leg a vagyonbiztos�t�si �zlet�gban er�s, m�g a Garancia ink�bb az �let �zlet�gban, �gy a holland t�rsas�g sz�m�ra el�ny�sebb megv�s�rolni a t�rsas�got, mint a saj�t �zlet�gat ki�p�teni.

Az Aegon 1,5 - 2 milli�rd eur�t tud akviz�ci�kra ford�tani. A holland t�rsas�g m�r jelen van �let-, nyugd�j-, �s egy�b �ltal�nos biztos�t�si ter�leten haz�nkban, de emellett akt�v tev�kenys�get folytat K�z�p- �s Kelet-Eur�p�ban is, Csehorsz�gban, Lengyelorsz�gban, s Szlov�ki�ban is. A p�rizsi Groupam�nak t�bb mint 5 milli�rd eur�ja van felv�s�rl�sokra,a c�g le�nyv�llalat�val m�r jelen van haz�nkban.

Az AIG tavaly l�pett a hazai piacra egy akviz�ci� r�v�n, �gy sz�mukra az�rt lehet fontos a Garancia megszerz�se, mivel nem rendelkeznek sem piaccal, sem pedig �zletk�t�i h�l�zattal. Ezen az akviz�ci�n k�v�l m�g azzal v�ltoztathatnak, ha �k �p�tenek fel egy �j �llom�nyt, vagy "sz�vets�gre l�pnek" egy nagyobb br�kerc�ggel.

A magyar piac saj�toss�ga , hogy jellemz� az alulbiztos�totts�g a fejlett term�kek mellett, ez�rt seg�thetne az akviz�ci� abban, hogy b�v�ts�k az �rt�kes�t�si h�l�zatot �s piacot szerezzenek.