Kisz�llt az Allianz a Takar�kbankb�l

2008.01.22. 17:17

Az Allianz Hung�ria Biztos�t� kisz�llt a takar�ksz�vetkezetek cs�csbankj�b�l, a Takar�kbankb�l. A biztos�t� 6,193 sz�zal�kos pakettj�t a DZ Bank v�s�rolta meg, amelynek r�szesed�se ezzel 36,193 sz�zal�kra emelkedett.

Az Allianz Hung�ria 6,193 sz�zal�kos pakettj�t megszerz��DZ Bank�Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank AG m�r megkapta a P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelet�nek (PSZ�F) enged�ly�t is ahhoz, hogy kor�bbi 30 sz�zal�kos r�szesed�s�t 36,193 sz�zal�kra emelje a Takar�kbankban - er�s�tette meg az MTI inform�ci�j�t a biztos�t� t�rsas�g kommunik�ci�s igazgat�ja, Lenkei Anik�.

A Takar�kbank - amelyet�a takar�ksz�vetkezetek alap�tottak 1989-ben -�konszolid�ci�ja sor�n azonban �llami tulajdonba ker�lt a r�szv�nyt�ke 66 sz�zal�ka, amit az Allianz �s a DZ Bank (kor�bbi nev�n DG Bank) konzorciuma szerzett meg 1997-ben, az �llami r�szv�nypakett �rt�kes�t�s�re ki�rt privatiz�ci�s p�ly�zat nyertesek�nt. A takar�ksz�vetkezetek 2004-ben ism�t t�bbs�gbe ker�ltek, a Takar�kbank honlapja szerint jelenleg 63,801 sz�zal�kot birtokolnak; 0,006 sz�zal�k egy�b befektet�k tulajdon�ban van.

Takar�kbank-adatok

(2007. j�nius 30-�n, milli�rd forint)

Jegyzett t�ke

2,041

Saj�t t�ke

9,48

Ad�zott nyeres�g

0,618

M�rlegf��sszeg

275,1Forr�s: Takar�kbank

A hitelint�zet 2007 els� f�l�v�ben� ad�zott nyeres�g�t 3,2, m�rlegf��sszeg�t pedig�12 sz�zal�kkal n�velte�b�v�l�s az el�z� �v els� f�l�v�hez k�pest.

Az Allianz�biztos�t� szakmai befektet�k�nt a teljes alapt�k�t tekintve 9,91 sz�zal�kos� r�szesed�st birtokol�az FHB Jelz�logbankban. Az FHB-val val� kapcsolatunkban nem tervez�nk v�ltoztat�st - v�laszolta a biztos�t� a jelz�logbankkal kapcsolatos hossz� t�v� terveit firtat� k�rd�sre.