Simor: nincs gazdas�gi vesz�ly

2008.01.25. 7:48

Mik�zben elszabadult a pokol a nemzetk�zi piacokon, a jegybank monet�ris tan�csa meglep�en visszafogott �rt�kel�st adott ki a helyzetr�l a kamatd�nt�st komment�lva. Val�ban nem l�tnak komolyabb kock�zatot, vagy ez csak �zenet volt, miszerint "urai vagyunk a helyzetnek"- tette fel a k�rd�st a p�nteki Napi Sazdas�g Simor Andr�s jegybankeln�knek

Magyarorsz�got nem fenyegeti vesz�ly, a h�ten kibontakozott tengerent�li piaci fejlem�nyek korl�tozott hat�ssal vannak a magyar gazdas�gra, az infl�ci�s folyamatokra. Az �l�s idej�n m�g csak a h�tf� d�lel�tti esem�nyeken voltunk t�l, amire nem tartottuk sz�ks�gesnek a reag�l�st, mivel a monet�ris politika hosszabb t�v� tendenci�kra figyel, az aktu�lis �gyeket is ilyen szempontb�l �rt�kelj�k - mondta a jegybankeln�k a Napi Gazdas�gnak.

Term�szetesen el�fordulhat olyan helyzet, amikor azonnali d�nt�sre van sz�ks�g, de ez nem ilyen volt. Az elm�lt napok is azt bizony�tj�k, hogy helyesen j�rtunk el. A probl�m�k az �ce�non t�l keletkeztek, �s ha ott megfelel�en kezelik a helyzetet, akkor n�lunk nem lesz sz�ks�g beavatkoz�sra.

Simor Andr�s�a�napokban elterjedt kamatemel�si szavazatra vonatkoz� inform�ci�t sem meger�s�teni, sem c�folni nem k�v�nom. Annyit mondtam a sajt�t�j�koztat�n is, hogy volt ilyen javaslat (egy�bk�nt mi�ta jegybankeln�k vagyok, az els�), �s viszonylag egy�rtelm� d�nt�s sz�letett.

A febru�r 15-�n megjelen� jegyz�k�nyvb�l pedig kider�lnek a r�szletek. Az �l�s menete egy�bk�nt �gy n�z ki, hogy el�sz�r meghallgatj�k, ki hogy l�tja a vil�got, melyek azok a legfontosabb inform�ci�k, amelyeket a d�nt�sn�l figyelembe kell venni. Ezt k�veti a vita, majd a javaslatok elhangz�sa ut�n k�vetkezik a szavaz�s.

K�t t�nyez�t emelt ki ajegybankeln�k: az infl�ci�s v�rakoz�sok�t, valamint a nemzetk�zi piacokon a kock�zati pr�miumok alakul�s�t. Ha azt tapasztaljuk, hogy az infl�ci�s v�rakoz�sok nem r�gz�lnek magas szinten, �s ha a t�kepiaci helyzet tart�san javul, akkor lesz lehet�s�g kamatcs�kkent�sre. Ellenkez� esetben nem lehet kiz�rni egy kamatemel�st sem.

KAPCSOLÓDÓ CIKK