A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) utóvizsgálat keretében megállapította: a vezetékes telefonszolgáltatók az ellenük lefolytatott versenyfelügyeleti eljárásokban előírtkötelezettségeket teljesítették. Azaz valamennyi szolgáltatási területen bevezetésre került a telefon előfizetés nélküli ADSL szolgáltatás.

Az ADSL szolgáltatás a kezdetekben a telefon előfizetésre épülő prémium szolgáltatásként jelent meg. Az ADSL alapját képező előfizetői hurok fenntartásával, működtetésével, karbantartásával kapcsolatos költségeket annak árában a szolgáltatók nem érvényesítették, ezekre ugyanis a vezetékes telefon előfizetési díja biztosította a fedezetet.

A versenyfelügyeleti eljárások indítása előtti időszakban minden egyes vezetékes szolgáltatónak voltak olyan díjcsomagjai, amelyek előfizetési díjai alacsonyabbak voltak, mint az előfizetői hurokkal kapcsolatos indokolt költségek. Emiatt az előfizető a két szolgáltatás együttes igénybevételekor olcsóbban juthatott az ADSL szolgáltatáshoz, mintha önmagában ADSL szolgáltatást kívánt volna igénybe venni.

A díjkiegyenlítés fokozatos megvalósulása, az előfizetői díjak növekedése, illetve különösen a hurokátengedés költségalapú díjának csökkenése azonban megváltoztatta ezt a helyzetet. A GVH ezért 2006 januárjában versenyfelügyeleti eljárásokat indított az öt volt koncessziós vezetékes telefon szolgáltatást nyújtó vállalkozás (Magyar Telekom, Invitel, Hungarotel, Emitel, Monortel) ellen, annak vizsgálatára, hogy azok visszaélnek-e gazdasági erőfölényükkel.

Ezen eljárásokban, az észlelt versenyprobléma megfelelő orvosolása érdekében, a GVH az eljárás alá vont cégek vállalásain alapuló kötelezettségeket írt elő a telefon előfizetés nélküli ADSL szolgáltatás bevezetésére vonatkozóan.

A GVH a kötelezettségek teljesítését utóvizsgálatokban ellenőrizte. A 2008. január 16-án lezárult utóvizsgálatokban megállapította, hogy az érintett vállalkozások a rájuk kirótt kötelezettségeket megfelelően teljesítették. Legkésőbb 2007 szeptemberéig valamennyi eljárás alá vont ténylegesen lehetővé tette a csupasz ADSL szolgáltatást. A fogyasztók tehát már dönthetnek arról, hogy az ADSL szolgáltatást a vezetékes telefonnal együtt, vagy anélkül veszik igénybe. A váltás lehetősége a hűségkedvezménnyel kínált ADSL szolgáltatások igénybevevőit jellemzően csak az elkötelezettségi idő letelte után illeti meg.

A GVH fel hívja a fogyasztók figyelmét arra, hogy a csupasz ADSL szolgáltatás ára a telefon előfizetés mellett igénybevett ADSL áránál magasabb lehet, mivel az előfizetői hurokkal kapcsolatos megfelelő költségeket (amelyekre a kapcsolt ADSL esetében a telefon előfizetési díj biztosít fedezetet) a szolgáltatók a csupasz ADSL szolgáltatás esetén is érvényesíthetik.

A GVH a vizsgált versenyprobléma hatékony rendezése érdekében a jogszabályi keretek között eredményesen együttműködött a Nemzeti Hírközlési Hatósággal (NHH), amely a GVH beavatkozását követően felügyeli a csupasz ADSL szolgáltatások nyújtásának alakulását, különös tekintettel a nagykereskedelmi feltételek meghatározására.

A szabályozó hatóság 2007. december 29-én kihirdetett határozatában előírta az új lehetőséget. Így az internetszolgáltató vállalatok számára is biztosított lesz a lehetőség, hogy a fogyasztóknak, valamennyi vezetékes szolgáltató területén, csupasz ADSL kiskereskedelmi szolgáltatásokat ajánljanak.